New profile posts

A oi! e co tham gia phong van sacom cn Dong Thap ngay 9/5/2019. den nay nua thang roi ma ko nhan dc phan hoi! e co hỏi phong nhan su thi họ noi đậu hay rớt cung se gui cho cai mail nhung minh chang co gi het. họ bao gui cho ho thong tin cua e, e cung cho xong ho cung im re lun! minh phai lam gi day??? hoang mang- hồ quỳnh hương chưa????
UB oi! minh co tham gia phong van sacom cn Dong Thap ngay 9/5/2019. den nay nua thang roi ma ko nhan dc phan hoi! minh co hỏi phong nhan su thi họ noi đậu hay rớt cung se gui cho cai mail nhung minh chang co gi het. họ bao cho ho thong tin, minh cung cho xong ho cung im re lun! minh phai lam gi day??? hoang mang ho quynh huong chua????
Top