vienchienluoc nganhangnhanuoc

Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tuyển dụng viên chức năm 2021

Viện chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 bằng hình thức xét tuyển

Viện chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 bằng hình thức xét tuyển; cụ thể như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng

Screen Shot 2021 12 13 at 2.50.47 pm
Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng của Viện chiến lược – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(*) Các thí sinh đào tạo tại nước ngoài có chuyên ngành đào tạo gần giống/tương đồng với chuyên ngành đào tạo trong thông báo tuyển dụng được phép nộp hồ sơ. Hội đồng tuyển dụng sẽ đánh giá nội dung các môn học để quyết định đồng ý hoặc không đồng ý cho thí sinh dự xét tuyển.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

 • Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
 • Tốt nghiệp Đại học theo đúng chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu về xếp loại tốt nghiệp của vị trí việc làm tại Mục 1 nêu trên (kể cả thí sinh có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ);

2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; cụ thể như sau:

“1.Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ qaun dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hung Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2 .Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ dự tuyển viên chức

Hồ sơ dự tuyển viên chức gồm có các thành phần như sau:

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Phụ lục 01 đính kèm (theo mẫu quy định tại phần Phụ lục – Mẫu số 01, Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

(2) Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và Bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có); Bảng điểm của từng bậc đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) và chứng chỉ Tin học;

(3) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng và các giấy tờ minh chứng về kinh nghiệm công tác (nếu có).

Lưu ý:

i) Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học do cơ sở Đào tạo nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt.

Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp và nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp chậm nhất cùng hồ sơ trúng tuyển (khi có kết quả dự kiến trúng tuyển).

ii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không cộng điểm ưu tiên theo quy định.

iii) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn tiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vị gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển

Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây

5.1 Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 04/01/2022.
5.2 Địa điểm nhận hồ sơ: 
Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

5.3 Lưu ý đối với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ

Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào thứ Sau hàng tuần trong thời hạn nhận hồ sơ, buổi sáng từ 09h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00; Ngày 03 – 04/01/2022: tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên tục vào các ngày làm việc (buổi sáng từ 09h00 đến 11h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

5.4 Lưu ý đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính

Địa chỉ nhận hồ sơ: Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

5.5 Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh

Lưu ý: Lệ phí nộp cùng hồ sơ. Hồ sơ và lệ phí đã nộp không hoàn trả.

6. Thời gian và nội dung xét tuyển

 • Thời gian dự kiến xét tuyển: tháng 01/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau và thông báo đến từng thí sinh).
 • Địa điểm: Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

6.1 Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

6.2 Vòng 2: Môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

7.1 Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

7.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm thì người có kết quả điểm Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

7.3 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bào lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Khung tài liệu ôn tập

Khung tài liệu ôn tập đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng chi tiết tại Phụ lục 02 (đính kèm).

9. Đăng tải thông tin

Các thông tin sau được đăng tải trên trang thông tin điện tư của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn; trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược ngân hàng tại địa chỉ: http://www.khoahocnganhan.org.vn

 • Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện dự xét tuyển;
 • Thời gian, địa điểm thực hiện xét tuyển Vòng 2;
 • Kết quả xét tuyển và kết quả trúng tuyển.

Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Ngân hàng Nhà nước, mục Tuyển dụng hoặc trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược Ngân hàng để cập nhật thông tin kịp thời.

10. Thông tin liên hệ

Trong trường hợp cần trao đổi về các thông ti cụ thể liên quan đến kỳ xét tuyển, thí sinh liên lạc theo địa chỉ:

 • Văn phòng Viện Chiến lược Ngân hàng
 • Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội;
 • Điện thoại: (024) 39392196;

Trân trọng thông báo./.

Nguồn: SBV

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HOT – BIDV Tuyển dụng Cán bộ tại các chi nhánh địa bàn TP Hồ Chí Minh, Động lực Phía Nam và Đồng Bằng Sông Cửu Long [02.10]

Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển thi Ngân hàng Nhà nước

Đối tượng ưu tiên trong kỳ tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước là ai?

HOT – Ngân hàng Nhà nước tuyển dụng tập trung KV Tây Nam Bộ; Miền Trung & Tây Nguyên 2022

NHNN Tuyển dụng Công chức loại C năm 2022 [11.08]

SCB Tuyển dụng Giao Dịch Viên tại Hồ Chí Minh [17.07]

Khai giảng khóa Luyện thi Công chức 2022 – Khơi dậy bản lĩnh chinh phục 

Nghề công chức được “giải mã” thành công qua Talkshow hấp dẫn của UB Academy