in ,

UBND Thành phố Hà Nội thi tuyển Công chức năm 2022

ubnd tp ha noi

UBND Thành phố Hà Nội thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

ha noi 1 ha noi 2 ha noi 15 ha noi 16 ha noi 17 ha noi 18

0001 1 scaled 0002 1 scaled 0003 1 scaled 0004 1 scaled 0005 1 scaled 0006 1 scaled 0007 scaled 0008 scaled 0009 scaled 0010 0011 scaled 0012 scaled

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

khai niem can bo cong chuc va vien chuc

Công chức và viên chức khác nhau như thế nào? (2022)

1

Cục Phát hành và Kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước Tuyển dụng Công chức loại D [12.07]