in

Tổng cục Hải quan công Kết quả và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Tong cuc Hai quan Thong bao Ket qua va Danh sach thi sinh trung tuyen ky thi tuyen cong chuc nam 2021

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 thông báo danh sách kết quả kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 và danh sách thí sinh trúng tuyển như sau:

I. Kết quả kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021:

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 595/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2022 phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 (Quyết định kèm theo).

II. Danh sách thí sinh trúng tuyển:

Việc xác định thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại điều 9 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí dự tuyển tại đơn vị.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển, Tổng cục Hải quan quyết định thí sinh trúng tuyển là thí sinh có kết quả phần thi kiến thức chung cao hơn.

Căn cứ các quy định về xác định trúng tuyển, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 596/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2022 phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 đối với 302 thí sinh (Quyết định kèm theo).

III. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

– Thí sinh hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV của Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 đã đăng tải lên website của Tổng cục ngày 15/3/2021. Lưu ý: phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp là phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 01; bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chứng nhận đối tượng ưu tiên là bản sao công chứng.

– Thí sinh trúng tuyển vào các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có mặt tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố; thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục có mặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan vào hồi 09h00 ngày 19/5/2022 để nộp hồ sơ trúng tuyển theo hướng dẫn tại khoản 2, mục IV của Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 đã đăng tải lên website của Tổng cục ngày 15/3/2021, xuất trình 01 trong 03 loại giấy tờ tùy thân hợp pháp (chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu phổ thông) còn thời hạn sử dụng, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên đã kê khai tại phiếu đăng ký dự tuyển để đối chiếu với hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ dự tuyển và thực hiện kê khai hồ sơ công chức.

– Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển (nếu có) sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

– Căn cứ kết quả rà soát, đối chiếu hồ sơ trúng tuyển, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định tuyển dụng đối với những thí sinh hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định.

– Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, xác minh văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ đối tượng ưu tiên của thí sinh trúng tuyển. Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, xử lý theo quy định đối với những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, sử dụng văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ đối tượng ưu tiên không đúng quy định (nếu có).

Thông báo này thay thế cho thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản gửi tới thí sinh trúng tuyển. Đề nghị thí sinh trúng tuyển thực hiện các nội dung nêu trên, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định và nộp hồ sơ trúng tuyển theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 trân trọng thông báo./.

File đính kèm:

Quyết định số 595/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2022 phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.

Quyết định số 596/QĐ-TCHQ ngày 18/4/2022 phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021.

Ảnh chụp Màn hình 2022 04 21 lúc 13.12.25


1. Khái niệm Tổng cục Hải quan Việt Nam
Tổng cục Hải quan được hiểu là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan sẽ có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lí Nhà nước chuyên ngành về hải quan cũng như thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước.

Như vậy, ta nhận thấy, Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ tài chính, Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ là giúp Bộ trưởng Bộ tài chính thực hiện chức năng quản quan, quan hệ của hải quan khu vực với các cơ quan hành chính nhà nước, viện kiểm sát, toà án cũng như quan hệ của hải quan với các bộ, ngành khác chỉ mang tính phối hợp hoạt động chứ không phải là quan hệ phục tùng chỉ đạo. Nguyên tắc tập trung, thống nhất trong tổ chức và hoạt động của hải quan Việt Nam đã giúp Tổng cục Hải quan có thể đảm bảo tính độc lập, khách quan của hoạt động hải quan. Đây cũng chính là một đòi hỏi hết sức cần thiết đối với những công việc và nội dung có liên quan đến những hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Nhiệm vụ của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Tổng cục Hải quan là tổ chức trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật; kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác phân tích, kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm dịch, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo đề nghị của các Bộ hoặc phân công của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hải quan; tổ chức thực hiện một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và thực hiện cơ chế kết nối một cửa quốc gia với các tổ chức kinh tế quốc tế, các quốc gia, các vùng lãnh thổ theo các cam kết quốc tế Việt Nam là thành viên hoặc theo phân công của Chính phủ; tổ chức thực hiện thống kê nhà nước về hải quan….

3. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về cơ cấu tổ chức, các tổ chức hải quan ở trung ương gồm: Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thanh tra – Kiểm tra; Văn phòng (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh); Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Tài vụ – Quản trị; Cục Quản lý rủi ro; Cục Kiểm định hải quan; Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; Viện Nghiên cứu Hải quan; Trường Hải quan Việt Nam; Báo Hải quan.

Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Tổng cục Hải quan gồm: Cục Hải quan thành phố Hà Nội; Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Hải quan thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ; Cục Hải quan tỉnh: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau; Cao Bằng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Điện Biên; Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum; Cục Hải quan tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Long An, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế.

Các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Hải quan có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó Tổng cục trưởng.

tổng cục hải quan

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

ocb 1

OCB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Miền Tây [31.05]

eximbank-tuyen-dung

Eximbank Tuyển Dụng NV Hỗ trợ Tín dụng tại Hà Nội [30.04]