xin tai lieu san pham ca nhan sacombank

dinhvanvu.193

Thành viên
gần như các sản phẩm của nh không chia sẻ ra bên ngoài đâu bạn.bạn ngày 1/7 này đi đào tạo tân tuyển của sacom đúng không? bạn ở chi nhánh nào?
 


nguyenngoctam179

Thành viên
gần như các sản phẩm của nh không chia sẻ ra bên ngoài đâu bạn.bạn ngày 1/7 này đi đào tạo tân tuyển của sacom đúng không? bạn ở chi nhánh nào?
mình ở chi nhánh bến tre! tại muốn xin để tham khảo trước đó ma! hi
 


Top