Xin hỏi về vấn đề cho vay của ngân hàng

219584

Verified Banker
Bây h nhìn những dự án hiện hữu ở quê mình đang chết dần, độ rủi ro khá cao dĩ nhiên là qui mô của dự án thường ở dạng lớn và rất lớn. VD nhé bạn thử hình dung 1 dự án đầu tư xây dựng các nền nhà để bán, dĩ nhiên là đầu tư khá lớn, khi bạn bán 1 vài nền nhà sẽ trả được phần lãi của ngân hàng nhưng các nền nhà này đa số rất khó bán do hiện trạng bất động sản của nước ta hiện nay. Nên trường hợp này độ rủi ro cao và có khả năng mất vốn so với cho vay đầu tư bình thường cũng rủi ro nhung không cao và khả năng tạo ra lợi nhuận cũng khá ổn định hơn so với dự án. Đây là số ý kiến của mình Thân!
 Top