Xác định HMTD hộ kinh doanh?

More threads by quoctuan_k3

acidamin

Admin
Hộ kinh doanh thực tế có quy mô không thua với các DN SME, khác về pháp lý. Vì vậy, hoàn toàn xác định được HMTD. Tuy nhiên, đánh giá về số liệu tài chính khá rườm rà, khi hồ sơ sổ sách thường không đủ, mất nhiều thời gian theo dõi & thẩm định thực tế.
 

Top