VPB VPBank tuyển dụng nhiều vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong quý 1/2017

cocghe266 9 Tháng 1 2017

[​IMG]

STT
Đợt tuyển dụng (click vào đợt tuyển dụng để xem chi tiết)
Địa điểm làm việc
Ngày hết hạn
1​
Khối Tín dụng Tiểu thương tuyển dụng 01/2017 Hà Nội
TPHCM
28/02/2017
2​
Khối Khách hàng Doanh Nghiệp Lớn - 01/2017 TPHCM
28/02/2017
3​
Khối Khách hàng doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ - 01/2017 Toàn quốc
28/02/2017
4​
Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tuyển dụng 01/2017 TPHCM
31/03/2017
5​
Khối Vận Hành tuyển dụng tháng 01/2017 Hà Nội
TPHCM
31/03/2017
6​
Chương trình Waliking Interview: Nhân viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp TPHCM
31/01/2017
7​
Khối Pháp chế & Kiểm soát tuân thủ 12/2016 Hà Nội
TPHCM
28/02/2017
8​
Khối Kiểm Toán tuyển dụng 12/2016 TPHCM
31/01/2017
9​
Khối Quản Trị Rủi ro tuyển dụng tháng 12/2016 Hà Nội
TPHCM
31/01/2017
10​
Khối Công Nghệ Thông Tin tuyển dụng - 12/2016 Hà Nội
TPHCM
28/02/2017
11​
Trung tâm truyền thông và tiếp thị Marcom - 12/2016 Hà Nội
28/02/2017
12​
Khối Tài Chính tuyển dụng 01/2017 Hà Nội
28/02/2017
13​
Khối Khách hàng Cá Nhân tuyển dụng 12/2016 Hà Nội
TPHCM
28/02/2017
14​
Kênh thay thế - Trung tâm bán hàng trực tiếp tuyển dụng 11/2016 Hà Nội
TPHCM
31/01/2017
15​
Khối Quản trị Nguồn Nhân lực tuyển dụng 12/2016 TPHCM
31/01/2017
16​
Khối Dịch vụ Ngân hàng Công nghệ số tuyển dụng 12/2016 Hà Nội
28/02/2017
Cách thức ứng tuyển: click vào đợt tuyển dụng tương ứng để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây


VPBank