Mã đợt tuyển: 346

STT
Vị trí tuyển dụng (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
Mã vị trí
Bộ phận
1​
Nhân viên Quản lý chất lượng
QA
Trung tâm bán hàng công sở
2​
Nhân viên Quản lý chất lượng cuộc gọi
QA
Phòng Bán hàng qua điện thoại
3​
Nhân viên Tư vấn cho vay có TSĐB (Cấp cao)
DSA
Phòng Bán hàng trực tiếp Sản phẩm cho vay có Tài sản đảm bảo
4​
Khu vực miền Nam - Khối KHCN - Đợt tuyển dụng tháng 02/2015 - Vị trí: Nhân viên
DSE
Phòng bán hàng trực tiếp
5​
Nhân viên Bán hàng qua điện thoại (Cấp cao)
CCA
Phòng bán hàng qua điện thoại
6​
Nhân viên Quan hệ khách hàng công sở
DSC
Trung tâm Bán hàng công sở
[THEAD] [/THEAD]
[TBODY] [/TBODY]
Hồ sơ yêu cầu:

Bản thông tin ứng viên theo mẫu của VPBank (tải tại đây) có dán ảnh 3x4 chụp trong 03 tháng gần đây.

Địa điểm nhận hồ sơ:

Gửi file attach vào địa chỉ email [email protected] hoặc. Email gửi về đặt Tiêu đề thư tên file đính kèm (bản Thông tin ứng viên) theo mẫu sau: Mã vị trí dự tuyển - Họ tên

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/02/2015


Kế hoạch tuyển dụng:

Ngân hàng sẽ liên lạc trực tiếp với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.


VPBank
 

Featured resources

Featured resources

Top