Vợ ông Đặng Thành Tâm rút vốn khỏi Navibank, đăng ký bán 14,82 triệu CPnam_boc

Life is experience !!!
#1
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/8/2012 đến ngày 30/9/2012.

Người liên quan đến cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Việt (NVB- Navibank) là bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đặng Thành Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu như sau:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ ông Đặng Thành Tâm hiện là thành viên HĐQT
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.824.072 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,9246%
-Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14.824.072 cổ phiếu
-Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0
-Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/8/2012 đến ngày 30/9/2012
Giao dịch dự kiến thực hiện nhằm mục đích xử lý nhu cầu tài chính cá nhân và thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, ngày 29/8/2012, NVB đạt 8.000 đồng/CP. Như vậy, nếu tính theo thị giá, quy mô thoái vốn của bà Thanh đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Cách đây không lâu, ông Đặng Thành Tâm đã bán thoả thuận 22 triệu cổ phiếu SQC trong 6 phiên giao dịch và thu về 1.320 tỷ đồng.
Thanh Hiên
Theo TTVN/UBCKNN
 

Top