VCB VIETCOMBANK thông báo tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí

thutrangftu 6 Tháng 12 2018

[​IMG]
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank thông báo tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí:
------

STT

Vị trí​

Nơi làm việc​

Ngày hết hạn​

Xem chi tiết

1

Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên

Nam Hải Phòng

31/12/2018

Tại đây

2

Chuyên viên khách hàng

Quảng Ninh

31/12/2018

Tại đây

3

Chuyên viên khách hàng

Tây Hồ

31/12/2018

Tại đây

4

Chuyên viên khách hàng (có kinh nghiệm)

Bình Dương , Sở giao dịch, TP. Hồ Chí Minh

31/12/2018

Tại đây

5

Nhân viên Ngân quỹ

Nam Bình Dương

10/12/2018

Tại đây

6

Chuyên viên khách hàng

Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên

10/12/2018

Tại đây


Tin tuyển dụng UB hỗ trợ Vietcombank đăng tuyển
----------------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn