Vietcombank có làm việc thứ 7 không mọi người?


thu_trann

Thành viên mới
Ngân hàng Vietcombank có làm việc thứ 7 không mấy ac? đang có giao dịch gấp mà ko bt VCB có làm việc ko?
Làm việc ở tất cả các chi nhánh hay chỉ một số thôi?

- - - Updated - - -

uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
Top