Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính tuyển dụng viên chức năm 2017

T888

Super Moderator
Bank's User
#1
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính thông báo xét tuyển dụng viên chức không qua thi năm 2017 là 05 viên chức, trong đó, 04 viên chức ngạch nghiên cứu viên mã ngạch V.05.01.03; và 01 viên chức chuyên viên mã ngạch 01.003 (theo hồ sơ dự tuyển, kết quả học tập), cụ thể như sau:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Các điều kiện cụ thể về tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm công tác

– Bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại GIỎI trở lên hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ trở lên (tốt nghiệp đại học từ loại Khá trở lên) tại các trường Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện Tài chính; Học viện ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tài chính – Marketing; Trường đại học Quốc gia Hà Nôi; Địa học Ngoại thương và các trường Đại học ở nước ngoài.
– Ngành đào tạo: Tốt nghiệp các ngành Tài chính – Ngân hàng; Kinh tế; Quản trị kinh doanh.
– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên đối với viên chức ngạch nghiên cứu viên; Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 4.5 và tương đương trở lên đối với viên chức ngạch chuyên viên (theo bảng tham chiếu quy định) hoặc Bằng đại học ngoại ngữ chuyên ngành Tiếng Anh. Nếu thí sinh học đại học, thạc sỹ ở nước ngoài bằng ngôn ngữ Tiếng Anh thì không cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh.
– Tin học: Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Hồ sơ đăng ký, bao gồm

1) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3) Bản sao giấy khai sinh;

4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (Có giấy công nhận do Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp). Trong trường hợp khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ.

5) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

6) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

7) Đối với những trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải có xác nhận của cơ quan đang công tác là trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao;

8) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

9) 03 ảnh chân dung 3cmx4cm chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ dự tuyển được đựng trong phòng bì cỡ: 25cm x 32cm (ngoài phòng bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ);

5. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 8h00-17h00 trong các ngày làm việc, kể từ ngày 03/10/2017 đến hết ngày 05/10/2017 (Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện) tại Văn phòng, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Số 6 Phan Huy Chú – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Điện thoại: 04.222.040.22; Fax: 04.222.040.20.

6. Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng viên chức không qua thi năm 2017; thời gian tổ chức xét tuyển dụng; danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ thông báo trên trang website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn và của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính http://nif.mof.gov.vn.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại./.

Nguồn tin: nif.mof.gov.vn
 Top