VIB VIB Thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Giao dịch Tín dụng tại Hồ Chí Minh [31.07]

T888

Super Moderator
Bank's User
Vị trí tuyển dụng
 1. Hỗ trợ Kinh doanh
Địa bàn tuyển dụng
Hồ Chí Minh
VIB.jpg
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Thông báo tuyển dụng:

Số lượng: 10
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 - 5 năm
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ: 31/07/2021
----------------------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Mô tả công việc:

 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tín dụng sau khi khoản tín dụng được phê duyệt.
- Trách nhiệm công việc:
 • Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ tín dụng bao gồm và không giới hạn: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng đảm bảo tiền vay, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng bảo lãnh, Chứng thư bảo lãnh sau khi hồ sơ được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt và các quy định về cấp tín dụng hiện hành của VIB;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay bao gồm nhưng không giới hạn: Đăng ký giao dịch đảm, xuất/nhập tài sản đảm bảo của khách hàng theo đúng quy định VIB;
 • Thực hiện việc giải ngân, thu nợ, phát hành bảo lãnh, cơ cấu nợ ... theo yêu cầu của ĐVKD và của cấp có thẩm quyền;
 • Ghi nhận khoản vay, tài sản bảo đảm trên hệ thống Core Banking một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Thực hiện kiểm tra/đối chiếu dữ liệu về hồ sơ giao dịch, số liệu kế toán
 • Tổng hợp chứng từ kế toán, lưu trữ chứng từ theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Luật.
 • Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm làm việc về tín dụng hoặc hỗ trợ tín dụng.
 • Kiến thức về các nghiệp vụ tín dụng, và hỗ trợ tín dụng, thanh toán và kế toán ngân hàng.
 • Kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng, tài trợ thương mại, đầu tư, ngoại hối.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
 • Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

DOWLOAD MẪU CV VIB TẠI ĐÂY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777
 
Top