HOT Trợ lý Quan hệ Khách hàng Cá nhân HDB 2019

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
23523Mục hóng hớt nhà người ta:

Vị trí: Trợ lý Quan hệ Khách hàng Cá nhân HDBank.

+ Có 2 dạng trợ lý:
1 trợ lý thử thách và trợ lý chính thức
+ Trợ lý thử thách: 3 tháng lương 5 triệu, sau 3 tháng deal lại.
+ Trợ lý chính thức: Kí hợp đồng 1 năm. Lương trợ lý chính thức tầm 7 đến 9 triệu thực nhận (tùy theo khu vực hệ số lương). Kpis 10% nữa. Thử thách 3 tháng, khoảng 6 tháng đạt KPIs thì có thể lên Chuyên viên dựa vào đề xuất của Lãnh đạo đơn vị. Tùy phân công mà giúp việc cho Chuyên viên hoặc có số riêng để chạy, KPI thường khoảng 1/2 của chuyên viên.
+ HDB hiện nay không áp nhiều doanh số bán BHNT.
 


Top