TPBank TPBank tuyển dụng 80 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 4 & 5/2017

TPBank 19 Tháng 4 2017

[​IMG]

STT


Vị trí

Địa điểm

Hết hạn
1​
SPTD_RBCV phát triển sản phẩm tín dụng – Khối Ngân hàng cá nhân
Hà Nội

18-05-17
2​
CTNBChuyên viên/Nhân viên Kế toán Chi tiêu nội bộ – Khối Tài chính
Hà Nội

14-05-17
3​
DPDTCộng tác viên Điều phối Đào tạo - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
Hà Nội

13-05-17
4​
TDG03Nhân viên - Phòng Thẩm định tài sản Bảo đảm
Hồ Chí Minh

12-05-17
5​
KDmPOS – SPĐBNhân viên/Chuyên viên kinh doanh mPOS – Trung tâm Kinh doanh SPĐB
Hà Nội

12-05-17
6​
HTTDChuyên viên/ Nhân viên hỗ trợ tín dụng
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang

12-05-17
7​
MIS1Chuyên viên Quản trị thông tin Khách hàng cá nhân – Khối Tài chính
Hà Nội

11-05-17
8​
KNĐT-RBChuyên viên kết nối đối tác KHCC – Khối Ngân hàng Cá nhân
Hà Nội

11-05-17
9​
NV/CV COLLECTION-01Nhân viên/Chuyên viên thu hồi nợ gián tiếp - Khối Ngân hàng cá nhân
Hà Nội

10-05-17
10​
GĐBTTGiám đốc Trung tâm bán - khối Bán trực tiếp
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

10-05-17
11​
BTT-03Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp
Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM

10-05-17
12​
BTT-02Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp
Hà Nội, Đà Nẵng,TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa

10-05-17
13​
BTT-01Nhân viên khách hàng cá nhân - Khối Bán trực tiếp
Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ An, Đăk Lăk, Thanh Hóa

10-05-17
14​
GSHHChuyên viên Giám sát hàng hóa thế chấp - Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
Hà Nội, Tp. HCM

07-05-17
15​
KDV&NT - FXChuyên viên kinh doanh vàng và ngoại tệ mặt
Hà Nội,

07-05-17
16​
CVCBHChuyên viên Chính Bảo hiểm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
Hà Nội

07-05-17
17​
PTKD.IBCHUYÊN VIÊN – PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG - KHỐI ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN
Hà Nội

07-05-17
18​
CVCTVDTChuyên viên chính Tư vấn Đầu tư – Trung tâm Đầu tư và lưu ký
Hà Nội, TP. HCM

07-05-17
19​
CVPTĐTChuyên viên chính Phân tích đầu tư – Khối Đầu tư và Khách hàng Doanh nghiệp lớn
Hà Nội, HCM

07-05-17
20​
(S)RM.IBGiám đốc / Giám đốc cao cấp QHKH Doanh nghiệp lớn – Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn
Hà Nội/Tp HCM

07-05-17
21​
GDVHOGiao dịch viên - Hội sở
Hà Nội, TP. HCM

07-05-17
22​
KSV-QAKiểm soát viên Giao dịch - Hội sở
Hà Nội, Tp.HCM

07-05-17
23​
PTMLChuyên viên Chính Phát triển mạng lưới - Khối Vận hành
Hà Nội

07-05-17
24​
CV DVHCChuyên viên Dịch vụ hậu cần – Trung tâm đảm bảo chất lượng - Khối Vận hành
Tp.HCM

07-05-17
25​
CGPDChuyên gia phê duyệt tín dụng - Khối Tín dụng
TP. HCM

07-05-17
26​
CSTDChuyên viên Chính sách tín dụng - Khối Tín dụng
Hà Nội

07-05-17

27​

TDCN

Chuyên viên Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

07-05-17
28​
TDDNChuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

07-05-17
29​
TDTSChuyên viên Thẩm định tài sản
An Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh

07-05-17
30​
TDTT01Chuyên viên Thẩm định thực tế - Khối Tín dụng
Hà Nội, HCM

07-05-17
31​
TTS - CNThực tập sinh tiềm năng vị trí Giao dịch viên tại chi nhánh
Hà Nội

06-05-17
32​
RBOChuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng Cá nhân
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái

06-05-17
33​
TNRBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng cá nhân
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng

06-05-17
34​
ARM RBNhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng

06-05-17
35​
ARM CBNhân viên quan hệ khách hàng Doanh Nghiệp
Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng

06-05-17
36​
GĐ/TNCBGiám đốc/Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái

06-05-17
37​
CBOChuyên viên/Chuyên viên Chính Khách hàng Doanh nghiệp
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng

06-05-17
38​
HTTD - CNNhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh
Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh

06-05-17
39​
KSV HTTDKiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng
Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh

06-05-17
40​
GDV-CNGiao dịch viên (chi nhánh)
Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh, Đà Nẵng

06-05-17
41​
GĐDVKHGiám đốc Dịch vụ khách hàng
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Móng Cái, Quảng Ninh

06-05-17
42​
GĐCNGiám đốc Chi nhánh khu vực Miền Bắc
Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Móng Cái, Vinh

06-05-17
43​
KDNT-FXMBTrưởng nhóm/Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ (Khu vực Phía Bắc)
Tp. Hà Nội

01-05-17
44​
TNVBTrưởng nhóm Văn bản Tài sản bảo đảm – Trung tâm Thẩm định và Giám sát Tài sản bảo đảm – Khối Tín dụng
Hà Nội

01-05-17
45​
QA.01Chuyên viên Chất lượng dịch vụ - Khối Vận hành
TP HCM

01-05-17
46​
CBOChuyên viên/ Chuyên viên chính khách hàng doanh nghiệp - KV Phía Nam
Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang

30-04-17
47​
BMUChuyên viên Quản lý kinh doanh – Phòng Hỗ trợ Quản lý Kinh doanh – Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
Hà Nội

30-04-17
48​
PTSPTD - CBChuyên viên/Chuyên viên Chính Phát triển Sản phẩm Tín dụng – Khối Ngân hàng Doanh nghiệp
Hà Nội

30-04-17
49​
PBChuyên viên kinh doanh - Trung tâm Khách hàng cao cấp - Khối Ngân hàng Cá nhân
Hà Nội, Hồ Chí Minh

30-04-17
50​
Call CenterNhân viên/Chuyên viên Call Center - Khối Ngân hàng Cá nhân
Hồ Chí Minh

30-04-17
51​
TNCBTrưởng Nhóm - Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang

30-04-17
52​
PFA-NVNhân viên Kế hoạch và Phân tích tài chính
Hà Nội

29-04-17
53​
CC-LBNhân viên/Chuyên viên tư vấn khách hàng - Dự án LiveBank
Hà Nội, Đà Nẵng, Tp HCM

28-04-17
54​
PT.LBTrưởng nhóm Phát triển kinh doanh dự án Live Bank
Hà Nội

28-04-17
55​
VH.LBChuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quản lý vận hành phòng máy Live Bank
Hà Nội

28-04-17
56​
PTKD.DGTChuyên viên/Chuyên viên chính Phát triển kinh doanh - Dự án Digital Savings
Hà Nội

28-04-17
57​
TP-HRMNTrưởng phòng Đối tác nhân sự- khối Quản trị nguồn nhân lực
TP.HCM

28-04-17
58​
HRBPChuyên viên/Chuyên viên chính Đối tác nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực
Hà Nội, TP HCM

28-04-17
59​
CRRVH.ITChuyên viên chính Quản trị Rủi ro Vận hành (kinh nghiệm An ninh bảo mật, Vận hành hạ tầng CNTT)
Hà Nội

28-04-17
60​
CTVMHRRCộng tác viên phòng Mô hình Rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
Hà Nội

28-04-17
61​
CRRTT-FIChuyên viên Quản trị Rủi ro Định chế Tài chính và Đầu tư - Phòng Quản trị Rủi ro thị trường – Khối Quản trị Rủi ro
Hà Nội

28-04-17
62​
XLNChuyên viên/ Chuyên viên Chính Thu hồi và Xử lý nợ
Hà Nội

28-04-17
63​
KTVKiểm toán viên cao cấp/ Kiểm toán viên Hà Nội, Tp HCM

28-04-17
64​
HTUD-01Chuyên viên Hỗ trợ phần mềm ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

28-04-17
65​
BA.ITChuyên viên Phân tích nghiệp vụ & Kiểm thử - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

28-04-17
66​
TNVHUD.ITTrưởng nhóm Vận hành ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

28-04-17
67​
KSVHTTDKiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng Hội sở - khối Vận hành
Hà Nội, TPHCM

28-04-17
68​
ShipperCộng tác viên Giao nhận
Tp. Hồ Chí Minh

28-04-17
69​
TTTNNhân viên/Chuyên viên - Phòng Thanh toán trong nươc, Trung tâm Xử lý nghiệp vụ, Khối Vận hành
Hà Nội

28-04-17
70​
Collection-RBChuyên viên đôn đốc thu hồi nợ có TSBĐ – Khối Ngân hàng Cá nhân
Hà Nội, Tp HCM

28-04-17
71​
CSDLChuyên viên/Chuyên viên cao cấp Cơ sở dữ liệu - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

28-04-17
72​
ANBMChuyên viên/Chuyên viên chính An ninh bảo mật - khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

28-04-17
73​
TP-VHHTTrưởng phòng Vận hành hạ tầng - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

27-04-17
74​
VHUD - 01Chuyên viên Vận hành ứng dụng - Khối Công nghệ thông tin
Hà Nội

27-04-17
75​
NVNL-QTRRCộng tác viên nhập liệu Phòng Mô hình rủi ro – Khối Quản trị Rủi ro
Hà Nội

25-04-17
76​
RRTT-01Cộng tác viên Quản trị rủi ro thị trường
Hà Nội

20-04-17
77​
CV PTSP.EbankChuyên viên PTSP thanh toán - EBank – Khối Ngân hàng cá nhân
Tp. Hà Nội

20-04-17
78​
CTV-PTSP ThẻCộng tác viên phòng Phát triển sản phẩm Thẻ - khối Ngân hàng cá nhân
Hà Nội, TPHCM

20-04-17
79​
CTQTChuyên viên Cao cấp Cải tiến quy trình
Hà Nội

20-04-17
80​
CVLKChuyên viên lưu ký - Phòng Lưu ký - Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn
Hà Nội

20-04-17
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Với cách thức ứng tuyển gửi Đơn ứng tuyển qua mail, Tiêu đề Email và Đơn ứng tuyển: Mã vị trí dự tuyển - Khu vực dự tuyển - Họ và tên ứng viên (viết không dấu)

Ví dụ:

Ứng viên Nguyễn Văn A ứng tuyển vị trí Chuyên viên Khách hàng cá nhân tại khu vực Hà Nội:
- Tiêu đề Email: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A
- Đơn ứng tuyển: CVKHCN - Ha Noi - Nguyen Van A


TPBank
 
 1. hieu7695
  hieu7695
  thanks AD
  19 Tháng 4 2017
 2. thanhhvnh88
  thanhhvnh88
  Có bác nào up hồ sơ trực tuyến trên web của tpbank ko,mình up hồ sơ lên nhưng tình trạng không thấy rep nhỉ.
  23 Tháng 4 2017