CQNN Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên & Môi trường) tuyển dụng 82 cán bộ viên chức [25.02-25.03.20

Trước tiên, thay mặt cộng đồng, cảm ơn bạn winter_not_cold đã cung cấp tin tuyển dụng này. Sau đây là nội dung chi tiết tin tuyển dụng:

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai về việc phê duyệt số lượng và cơ cấu chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2013 của Tổng cục.

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức tuyển dụng viên chức vào công tác tại 05 đơn vị sự nghiệp của Tổng cục bao gồm:

- Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai
- Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai
- Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm địa chính
- Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính
- Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ địa chính (Cục Đăng ký và Thống kê)


I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

TT
Đơn vị sử dụng viên chức
Chuyên ngành đào tạo
Trình độ đào tạo
Số lượng
Yêu cầu khác theo vị trí dự tuyển
1​

Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai (12 chỉ tiêu)
Văn hóa chuyên ngành Bảo tàngĐại học01
Nông Lâm/ Phát triển Nông thônĐại học01
Địa chính, Quản lý đất đaiĐại học04
Công nghệ thông tin (Tin học, Toán - Tin ứng dụng, Điện tử viễn thông, Tin học - điện tử, KH máy tính)Đại học trở lên04
Tin họcCao đẳng01
Môi trườngĐại học01
2Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai (06 chỉ tiêu)Tài chính, Kinh tếĐại học03
Luật, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanhĐại học03
3Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm địa chính (11 chỉ tiêu)Kế toánCao đẳng trở lên03
Địa chính; Trắc địa; Quản lý đất đaiĐại học trở lên08
4​
Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Địa chính, Cục Đăng ký và Thống kê (17 chỉ tiêu)Trắc địa; Quản lý đất đai; Địa chínhĐại học trở lên09
Kinh tế, kế toánĐại học03
Khoa họcĐại học01
Kế toánCao đẳng01
Nông nghiệp, Kinh tế, Kỹ thuật, quản lý đất đai, trắc địa, inĐã được đào tạo công nhân kỹ thuật trở lên03
5​
Trung tâm Ứng dụng và Phát triển Công nghệ địa chính (36 chỉ tiêu) Quản trị kinh doanhĐại học03
KH quản lý; Kế toán Tổng hợpĐại học01
Tài chính - Kế toánĐại học03
Địa chính; Quản lý đất đaiĐại học trở lên09
Địa lýĐại học trở lên04
Công nghệ thông tinĐại học01
Bản đồĐại học02
Trắc địaĐại học03
Tin họcĐại học01
Tin học-trắc địaĐại học09

III. Yêu cầu trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đúng trình độ, chuyên ngành đào tạo.

IV. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu, sẽ phát tại nơi nộp hồ sơ);
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến này nộp hồ sơ dự tuyển;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 2 ảnh cỡ 4x6 của người dự tuyển; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa địa chỉ nơi nhận.

* Sau khi có kết quả trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản gốc để kiểm tra

(Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, mặt ngoài ghi HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC, ghi đầy đủ họ tên người đăng ký dự tuyển, địa chỉ liên hệ và danh mục các loại giấy tờ trong bì hồ sơ)

V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

* Thời gian nộp hồ sơ: từ 8h30 đến 16h30 tất cả các ngày làm việc từ ngày 25 tháng 2 năm 2013 đến ngày 25 tháng 3 năm 2013.

* Địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Lưu trữ và Thông tin đất đai nộp hồ sơ tại trụ sở của Trung tâm
Đ/c: Ngõ 78/9 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.36290594.

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai nộp hồ sơ tại trụ sở của Trung tâm
Đ/c: Ngõ 78/9 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.36291110.

3. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm địa chính nộp hồ sơ tại trụ sở của Trung tâm
Đ/c: Ngõ 78/9 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.36291190.

4. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính nộp hồ sơ tại trụ sở của Trung tâm
Đ/c: Ngõ 78/9 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.37759885.

5. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ địa chính (Cục Đăng ký và Thống kê) nộp hồ sơ tại Cục Đăng ký và Thống kê, Tổng cục Quản lý đất đai
Đ/c: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37956868; số máy lẻ 4083.

VI. Thời gian, địa điểm phổ biến quy chế tuyển dụng

- Thời gian: từ 8h30 ngày 30 tháng 3 năm 2013
- Địa điểm: Ngõ 78/9 Đường Giải phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Lưu ý:

- Thông báo này được đăng trên Trang điện tử của Bộ Tài nguyên và môi trường (địa chỉ: http://www.monre.gov.vn) và Tổng cục Quản lý đất đai (địa chỉ: http://www.gdla.gov.vn).
- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Quản lý đất đai (số điện thoại: 04.37956868; số máy lẻ 4031 hoặc 4033).
- Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email.
- Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu.
- Không trả lại hồ sơ dự tuyển.

File đính kèm:
Bộ Tài nguyên & Môi trường
 
Thực tập xong hết rồi nhưng chưa có giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời có nộp hs được không nhỉ?
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,090
Số bình luận
527,569
Tổng số thành viên
349,627
Thành viên mới nhất
Vũ Trọng Bảo
Back
Bên trên