Toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 mới nhấtT888

Super Moderator
Bank's User
Để phục vụ cho các bạn sinh viên trong việc học tập cũng như để thành viên khác nghiên cứu, sau đây mình sẽ tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014.

Luật
1. Luật Doanh nghiệp 2014

Nghị định
2. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký
doanh nghiệp

3. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
4. Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

5. Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
6. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư:
7. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

8. Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

9. Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

10. Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
Công văn
11. Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

12. Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD ngày 02/11/2015 về thông báo mẫu con dấu

Văn bản hợp nhất:
Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nguồn Dân luật​
 

Banker Hub

Top