MSB Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Nghiên cứu Chiến lược [20.5]

Anth

Adm
#1

21134
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hà Nội
Mức Lương: Lương thỏa thuận
Hạn chót nhận hồ sơ: 20/05/2019
-----------

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo các yếu tổ ảnh hưởng tới hoạt động và chiến lược của MSB

 • Tìm hiểu và tổng hợp thông tin về kinh tế vĩ mô, thị trường, đối thủ từ các đơn vị nội bộ của MSB cũng như các nguồn thông tin bên ngoài theo yêu cầu được phân công
 • Tổng hợp và báo cáo thông tin liên quan đến hoạt động và chiến lược của MSB và các đơn vị theo yêu cầu

2. Theo dõi, phân tích, đánh giá và dự báo kết quả hoạt động toàn hàng để xác định hiện trạng, năng lực nội tại, các vấn đề cần giải quyết nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược
 • Theo dõi, tổng hợp thông tin và phân tích, đánh giá, dự báo kết quả hoạt động theo yêu cầu;
 • Tìm hiểu và thu thập thông tin xác định hiện trạng, giải pháp khắc phục các vấn đề cần giải
 • quyết để đạt được mục tiêu chiến lược tại các đơn vị.

3. Xây dựng, cập nhật và quản lý danh mục thông tin của Ngân hàng phục vụ việc cung cấp thông tin cho các nhà Đầu tư, Đối tác chiến lược và hỗ trợ Lãnh đạo tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư, đối tác tiềm năng của Ngân hàng theo yêu cầu

4. Thực hiện nội dung công việc khác theo phân công của Giám đốc Nghiên cứu Chiến lược và Giám đốc Khối Chiến lược

5. Đào tạo nhân sự được giao phụ trách

 • Hỗ trợ nhân sự mới theo yêu cầu;
 • Tham gia cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
 • Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Trình độ:

 • Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
 • Tiếng Anh B2 chuẩn Châu Âu, tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEIC 650
 • Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và phân tích chiến lược, hoạch định kinh doanh, quản trị hoạt động ngân hàng

3. Kiến thức:
 • Am hiểu hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, hệ thống văn bản, quy định của pháp luật/ nội bộ liên quan đến tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là các hoạt động quản trị, tín dụng, kinh doanh
 • Hiểu biết về phân tích chiến lược trong hoạt động tổ chức ngân hàng
 • Hiểu biết về phương pháp đánh giá hiệu suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức
 • Thành thạo trong việc phân tích, đánh giá dữ liệu (tài chính và phi tài chính)

4. Năng lực:
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích kinh tế, thị trường, khách hàng và xây dựng chiến lược;
 • Khả năng giao tiếp & đàm phán;
 • Khả năng định lượng và phân tích định lượng;
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi; luôn hướng đến hiệu quả;
 • Tư duy chiến lược;

5. Các yêu cầu khác:
 • Tinh thần trách nhiệm cao, thích nghi môi trường tốt và gắn bó lâu dài với tổ chức;
 • Tuân thủ tuyệt đối các quy định và kỷ luật tốt.

============
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MSB đăng tuyển
-----------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam

www.ub.edu.vn
 


Last edited:

Top