THẮC MẮC VỀ VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN NBKH - NH VPBANK

trangnth37 21 Tháng 6 2018

Hiện em được gọi đi phỏng vấn vị trí chuyên viên nhận biết khách hàng của phòng vận hành (VP Direct). Nhưng em đang không biết cụ thể công việc của vị trí này và không biết vị trí này thuộc Khối nào của VPBank. Cả nhả ai biết thì giúp em với ạ, em hoang mang quá :(( Em cảm ơn cả nhà.