Tài liệu tập huấn nợ xấu của VCB

More threads by ipad2

cunbongxu

Verified Banker
Anh Hưng ơi, em dl về được rồi nhưng nó lại báo lỗi không mở được, anh check lại file giúp em được không anh?:( (Hay là do dl tại máy cơ quan nhỉ? huhu)
 

Top