Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

ngoquangthuong

Thành viên
thanks bạn nhiều nhé, mình hoàn thành báo cáo rồi cô giáo nhận xét đi được 99m còn 1m nữa về đích
 


chungtugoc

Thành viên
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn ko phải quy định tại TT 13 mà được quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-NHNN ngày 10/8/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.
Các bạn đừng nhầm nhé.
Tại dự thảo thông tư mới thay thế TT 13 thì tỷ lệ này mới được gộp vào trong 1 văn bản cùng với CAR, tỷ lệ khả năng chi trả, LDR và các giới hạn tín dụng, góp vốn khác...
 


Top