SOS! mọi người hạch toán giúp em nghiệp vụ cho thuê tài chính này với. khẩn cấp.

nganhangcuatoi

Thành viên
ngày 15/4/X0, NHTM X giao cho công ty Hà An thuê tài chính:
nguyên giá mua tài sản( bao gồm giá mua và chi phí liên quan) là 1 tỷ đồng. KH thuê 60% giá trị tài sản, thời gian khấu hao TS này là 10 năm, lãi suất thuê thỏa thuận là 1,5%/tháng, trả tiền thuê 6 tháng 1 lần với số gốc mỗi lần bằng nhau. ( bên cung cấp tài sản giao trực tiếp TS cho công ty Hà An).
a, Xử lý và hạch toán tại các thời điểm phát sinh các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến hoạt động cho thuê TC này.
b, Trường hợp NH yêu cầu cty Hà An thực hiện nộp luôn số tiền bằng giá trị còn lại của TS được đảm bảo là 400 triệu đồng để trả trước thì kế toán cần có những xử lý j khác TH a?
 
hehe, câu hỏi trong gtrinh KTNH cua HVNH đúng hem, mình cũng làm câu này rùi, cơ bản là thế này nhé, mọi ng xem xét và ý kiến jup. đa tạ :))

khi mua tài sản về:
Nợ 385/có tk thích hợp (1011...): 1 tỉ

nghiệp vụ a)

vì giao ngay tscd cho khách hàng nên ko pải sdung đến tk 951 mà sẽ ghi nhận ngay vào tk 952
nhập 952: 1 tỉ
và Nợ 2311-Hà An/có 385: 1 tỉ

15 hàng tháng (các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10/X0) tiến hành dư thu lãi
nợ 3943/ có 705: 600 * 1,5% = 9 triệu

15/10/X0 tiến hành thu gốc và lãi đợt 1:
Nợ 4211-HA/ Có 2311 - HA: 50 tr
nợ 4211 - HA/Có 3943 : 9*6 = 54 tr

các tháng tiếp sau tiếp tục dự thu lãi và cứ sau 6 tháng lại thanh toán gốc và lãi

tới cuối thời điểm thuê tức là vào 15/4/X6:
thu toàn bộ gốc và lãi còn lại
nợ 4211-ha/Có 2311: 50tr
nợ 4211 - HA/Có 3943 : (50 * 1.5%)*6 = 4,5 tr
và thu lại tài sản cho thuê
nợ 389/ có 2311 - hà an: 400 tr


nghiệp vụ b)
tương tự như nghiệp vụ fan a tuy nhiên có khác là ở đầu thời điêm thuê khi HA thanh trả trước 400tr thì sẽ có thêm bút toán :
nợ 4211 / có 4277 : 400tr

và cuối thời điểm thuê thanh toán lại cho HA số tiền đã ký quỹ để đảm bảo:

nợ 4277/ có 4211: 400 tr
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,090
Số bình luận
527,569
Tổng số thành viên
349,628
Thành viên mới nhất
mu88heyvn
Back
Bên trên