"Soi" tăng trưởng tín dụng của 9 TCTD niêm yếtnam_boc

Life is experience !!!
#1
Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2012 của MBB dẫn đầu đạt mức 11,44%. Về tỷ lệ nợ xấu, NVB dẫn đầu.

Thống kê số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, chưa soát xét và ngân hàng mẹ đã soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của 9 ngân hàng niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy:

Về tăng trưởng tín dụng: xét bình quân 9 ngân hàng, tăng trưởng tín dụng bình quân 6 tháng đạt 0,81% so với đầu năm 2012.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MCK: MBB) là ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao nhất, đạt mức 11,44%, tiếp theo là SHB với 5,26%. Có 2 ngân hàng có tăng trưởng tín dụng âm là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (MCK: STB) với -0,33% và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (MCK: CTG) với âm 2,99%.Về tăng trưởng huy động tiền gửi khách hàng: Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (MCK: PVF) dẫn đầu tăng trưởng, với mức tăng lên đến 81,26% tương đương từ mức 8.948 tỷ đồng lên 16.218,7 tỷ đồng; CTG là TCTD có mức tăng trưởng huy động âm 1,46%.Xét về nợ xấu – nợ nhóm 3,4,5: Ngân hàng TMCP Nam Việt (MCK: NVB) là tổ chức tín dụng niêm yết có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 3,87%; kế tiếp là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (MCK: VCB) với tỷ lệ nợ xấu 3,5%; STB là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ở mức 1,29%.So với cùng kỳ năm trước, CTG là ngân hàng có tốc độ tăng nợ nhóm 3, 4 ,5 cao nhất từ 0,75% (6 tháng đầu 2011) lên 2,5% (6 tháng đầu 2012), nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 1.361 tỷ đồng.
Q. Nguyễn
Theo TTVN/HSX/HNX
 

Top