[Slide] Quản lý dự án xây dựngnam_boc

Life is experience !!!
#1
Đây là slide bài giảng môn Quản lý dự án xây dựng - TS. Nguyễn Duy Long và THS. Đỗ Thị Xuân Lan - Đại học BK Hồ Chí Minh.
Bao gồm 8 chương về các nội dung cần quản lý và cách thức quản lý đối vơi 1 dự án xây dựng như hình thành dự án, xác định chi phí dự án, quản lý tiến độ, kiểm soát dự án ...
 

Attachments


Top