SeABank SeABank tuyển dụng 122 vị trí TRÊN TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017

SeABank 13 Tháng 3 2017

[​IMG]

STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
1​
Chuyên viên Quản lý chất lượng phần mềm - Khối CNTT
Hà Nội​
2​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Sản phẩm Tài trợ thương mại - Trung tâm Sản phẩm KHDN - Khối Chính sách Sản phẩm
Hà Nội​
3​
Trưởng Bộ phận Giám sát & Kinh doanh KHCN - Khối Khách hàng Cá nhân
Hà Nội​
4​
Chuyên viên Phân tích tài chính - Phòng Phân tích Tài chính - Khối tài chính
Hà Nội​
5​
Chuyên viên Sản phẩm tiền gửi - TT Sản phẩm Bán lẻ - Khối CSSP
Hà Nội​
6​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm thẻ - Khối Chính sách sản phẩm
Hà Nội​
7​
Chuyên viên Tổ chức đào tạo
Hà Nội​
8​
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng đại chúng - Phòng Dịch vụ Call Center - Khối KHCN
Hà Nội​
9​
Giao dịch viên - TT Khách hàng cao cấp Miền Bắc
Hà Nội​
10​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quan hệ đối tác - Khối Khách hàng Cá nhân
Hà Nội​
11​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
12​
Trưởng phòng Giao dịch - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
13​
Chuyên viên Thuế và Quản lý TSCĐ/CCDC - Phòng Quản lý chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
Hà Nội​
14​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quan hệ định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và KDTT
Hà Nội​
15​
Nhân viên Hành chánh Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh​
16​
Giao dịch viên - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
17​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
18​
Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Chuyên viên Tuyển dụng)
Hà Nội
Hồ Chí Minh​
19​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Trung
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...​
20​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Trung
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...​
21​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Hà Nội
Hà Nội​
22​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội
Hà Nội​
23​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Đắc Lắc
Dak Lak​
24​
Giao dịch viên - Quảng Ngãi/Nha Trang/Đà Nẵng
Hồ Chí Minh​
25​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi/Nha Trang
Quảng Ngãi
Khánh Hòa​
26​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
27​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
28​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
Nghệ An
Hà Tĩnh​
29​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
30​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
31​
Giao dịch viên - Đắc Lắc
Dak Lak​
32​
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Phòng Quản lý Chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
Hà Nội​
33​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp
Hồ Chí Minh​
34​
Chuyên viên vận hành ATM&POS – Ban Quản lý ATM& POS
Hồ Chí Minh​
35​
Chuyên viên Thu hồi nợ
Hồ Chí Minh​
36​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Kiên Giang​
37​
Phó Giám đốc kinh doanh - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ​
38​
Chuyên viên Quản lý Khách hàng chiến lược (doanh nghiệp lớn) - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
39​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu​
40​
Giao dịch viên - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
41​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
42​
Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực – Khối Kiểm soát - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
43​
Chuyên viên chính Giám sát và thúc đấy kinh doanh KHCN - Khối KHCN - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
44​
Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách vận hành - KV miền Nam
Bình Dương​
45​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
46​
Chuyên viên chính Xử lý nợ
Hồ Chí Minh​
47​
Trưởng phòng Giao dịch - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bình Dương​
48​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
49​
Nhân viên lái xe chi nhánh
Hồ Chí Minh​
50​
Chuyên viên chính Quan hệ đối tác
Hồ Chí Minh​
51​
Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
52​
Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh​
53​
Giao dịch viên - Nghệ An
Nghệ An​
54​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
55​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Khánh Hòa/ Đắc Lắc/ Đà Nẵng
Dak Lak
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
56​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
57​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
58​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Đà Nẵng
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
59​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An/Thanh Hóa
Thanh Hóa
Nghệ An​
60​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang/Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
61​
Giao dịch viên - Nha Trang/Đà Nẵng/Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
62​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp -Thanh Hóa/Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
63​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng/Thanh Hóa
Đà Nẵng​
64​
Giao dịch viên
Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...​
65​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
Dak Lak​
66​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp - KV Hải Dương
Hải Dương​
67​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Huế/Nghệ An/Đắc Lắc
Nghệ An
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế​
68​
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng - Huế
Thừa Thiên- Huế​
69​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
70​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang
Khánh Hòa​
71​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Mỹ Ca - Khánh Hòa
Khánh Hòa​
72​
Chuyên viên/CV chính Kiểm soát tuân thủ Kế toán tài chính và Kho quỹ
Hà Nội​
73​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
74​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
75​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
76​
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
77​
Giao dịch viên - Khánh Hòa
Khánh Hòa​
78​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang
Khánh Hòa​
79​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
Đà Nẵng​
80​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
81​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Bình Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
82​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Binh Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
83​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang/Bình Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
84​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
85​
Chuyên viên Thu hồi nợ - Miền Trung
Nghệ An
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
86​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
Thanh Hóa
Nghệ An
Đà Nẵng​
87​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh​
88​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
89​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
90​
Giao dịch viên - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
91​
Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
92​
Trưởng phòng Giao dịch - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
93​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
94​
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT
Hà Nội​
95​
Chuyên viên Phân tích An ninh thông tin - Khối CNTT
Hà Nội​
96​
Chuyên viên phát triển Mobile - Khối CNTT
Hà Nội​
97​
Chuyên viên vận hành/Nghiệp vụ POS – Đà Nẵng
Đà Nẵng​
98​
Chuyên viên Thu hồi nợ - Đà Nẵng/Nha Trang/Nghệ An
Nghệ An
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
99​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
Dak Lak​
100​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
Đà Nẵng​
101​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
102​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
Nghệ An
Hà Tĩnh​
103​
Trưởng phòng Giao dịch - Mỹ Ca
Khánh Hòa​
104​
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
105​
Trưởng phòng Giao dịch - Nghệ An
Nghệ An​
106​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
107​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
108​
Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
109​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
110​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
111​
Chuyên viên Quản trị CNTT - Khối CNTT
Hà Nội​
112​
Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa, Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
113​
Chuyên viên chính Chính sách và kế hoạch kinh doanh - Khối KHCN
Hà Nội​
114​
Chuyên viên kế toán - SeABank AMC
Hồ Chí Minh​
115​
Chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường - Khối CSSP
Hà Nội​
116​
Trưởng phòng Cung ứng - Phòng Cung ứng
Hà Nội​
117​
Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
Hà Nội​
118​
Trưởng Bộ phận kinh doanh ngoại tệ liên Ngân hàng (FX Dealer)
Hà Nội​
119​
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế
Hà Nội​
120​
Chuyên viên Ngân hàng hàng ngày và thị trường đại chúng
Hà Nội​
121​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Ngãi
...​
122​
Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM
Hồ Chí Minh​
Cách thức ứng tuyển: Click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.

Hoặc gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: nhantai@seabank.com.vn tuyendung.mn@seabank.com.vn

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.


SeABank
 
 1. View previous comments
 2. lehuyen259
  lehuyen259
  16 Tháng 3 2017
 3. bill1119
  16 Tháng 3 2017
 4. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  Mình nhận dc tin nhắn pv rồi. Bạn nào có kinh nghiệm pv seAbank chỉ mình với

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
  20 Tháng 3 2017
 5. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  anh cocghe266 ơi. có tài liệu hay là có ít thông tin về SeAbank hok ak. anh cho e xin ít thông tin với ạ. e cảm ơn
  21 Tháng 3 2017
 6. thuy_bep_141
  thuy_bep_141
  Bạn phỏng vấn chi nhánh nào vây ạ? Vị trí gì hả bạn? Câu hỏi pv thì tuỳ vào vị trí. Hỏi cũng lâu phết đấy. 15-30 phút mỗi thí sinh. Hội đồng phỏng vấn gồm 2-3 người ở chi nhánh, cùng với một người ở Hội sở, phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến.
  21 Tháng 3 2017
 7. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  Mình chi nhánh hải dương. Vị trí giao dịch viên. Bạn có thể cho mình biết câu hỏi thường những vấn để j hok vậy. Tks

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
  21 Tháng 3 2017
 8. thuy_bep_141
  thuy_bep_141
  Mình vào CV QHKHDN nên không giúp được gì lắm cho bạn về câu hỏi. Nhưng có một số câu cơ bản như:
  - giới thiệu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, công việc trước đây như thế nào
  - Hiểu biết gì về vị trí ứng tuyển (phải làm những gì). GDV thì mình nghĩ sẽ có chỉ tiêu về huy động hoặc thẻ. Thì sẽ hỏi là làm sao để hoàn thành chỉ tiêu (từ nguồn nào).
  - Nếu là con gái thì sẽ hỏi có gia đình chưa, có người yêu chưa? bao giờ có ý định sinh em bé?
  Cơ bản là như vậy. Các bác ấy sẽ dựa vào CV của bạn để hỏi. Nên bạn nghiên cứu kỹ CV nhé. Tránh trường hợp không nhớ hoặc không biết là CV đã viết những gì.
  Hi vọng sẽ giúp được bạn chút ít. hi
  21 Tháng 3 2017
 9. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mai mình đi pv đây. Khoảng bao lâu thì có kết quả bạn nhỉ

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
  21 Tháng 3 2017
 10. hanguyen1
  hanguyen1
  thanks nha :)
  22 Tháng 3 2017
 11. thuy_bep_141
  thuy_bep_141
  22 Tháng 3 2017