SeABank SeABank tuyển dụng 122 vị trí TRÊN TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017

SeABank 13 Tháng 3 2017

[​IMG]

STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
1​
Chuyên viên Quản lý chất lượng phần mềm - Khối CNTT
Hà Nội​
2​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Sản phẩm Tài trợ thương mại - Trung tâm Sản phẩm KHDN - Khối Chính sách Sản phẩm
Hà Nội​
3​
Trưởng Bộ phận Giám sát & Kinh doanh KHCN - Khối Khách hàng Cá nhân
Hà Nội​
4​
Chuyên viên Phân tích tài chính - Phòng Phân tích Tài chính - Khối tài chính
Hà Nội​
5​
Chuyên viên Sản phẩm tiền gửi - TT Sản phẩm Bán lẻ - Khối CSSP
Hà Nội​
6​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm thẻ - Khối Chính sách sản phẩm
Hà Nội​
7​
Chuyên viên Tổ chức đào tạo
Hà Nội​
8​
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng đại chúng - Phòng Dịch vụ Call Center - Khối KHCN
Hà Nội​
9​
Giao dịch viên - TT Khách hàng cao cấp Miền Bắc
Hà Nội​
10​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quan hệ đối tác - Khối Khách hàng Cá nhân
Hà Nội​
11​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
12​
Trưởng phòng Giao dịch - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
13​
Chuyên viên Thuế và Quản lý TSCĐ/CCDC - Phòng Quản lý chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
Hà Nội​
14​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quan hệ định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và KDTT
Hà Nội​
15​
Nhân viên Hành chánh Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh​
16​
Giao dịch viên - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
17​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
18​
Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Chuyên viên Tuyển dụng)
Hà Nội
Hồ Chí Minh​
19​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Trung
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...​
20​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Trung
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế
...​
21​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Hà Nội
Hà Nội​
22​
Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội
Hà Nội​
23​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Đắc Lắc
Dak Lak​
24​
Giao dịch viên - Quảng Ngãi/Nha Trang/Đà Nẵng
Hồ Chí Minh​
25​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi/Nha Trang
Quảng Ngãi
Khánh Hòa​
26​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
27​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
28​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
Nghệ An
Hà Tĩnh​
29​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
30​
Giao dịch viên - Nha Trang
Khánh Hòa​
31​
Giao dịch viên - Đắc Lắc
Dak Lak​
32​
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Phòng Quản lý Chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
Hà Nội​
33​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp
Hồ Chí Minh​
34​
Chuyên viên vận hành ATM&POS – Ban Quản lý ATM& POS
Hồ Chí Minh​
35​
Chuyên viên Thu hồi nợ
Hồ Chí Minh​
36​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Kiên Giang​
37​
Phó Giám đốc kinh doanh - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ​
38​
Chuyên viên Quản lý Khách hàng chiến lược (doanh nghiệp lớn) - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
39​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu​
40​
Giao dịch viên - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
41​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
42​
Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực – Khối Kiểm soát - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
43​
Chuyên viên chính Giám sát và thúc đấy kinh doanh KHCN - Khối KHCN - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
44​
Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách vận hành - KV miền Nam
Bình Dương​
45​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
Tiền Giang
...​
46​
Chuyên viên chính Xử lý nợ
Hồ Chí Minh​
47​
Trưởng phòng Giao dịch - KV miền Nam
Hồ Chí Minh
Bình Dương​
48​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
49​
Nhân viên lái xe chi nhánh
Hồ Chí Minh​
50​
Chuyên viên chính Quan hệ đối tác
Hồ Chí Minh​
51​
Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM - KV miền Nam
Hồ Chí Minh​
52​
Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Hà Tĩnh
Hồ Chí Minh​
53​
Giao dịch viên - Nghệ An
Nghệ An​
54​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
55​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Khánh Hòa/ Đắc Lắc/ Đà Nẵng
Dak Lak
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
56​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
57​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
58​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Đà Nẵng
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
59​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An/Thanh Hóa
Thanh Hóa
Nghệ An​
60​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang/Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
61​
Giao dịch viên - Nha Trang/Đà Nẵng/Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
62​
Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp -Thanh Hóa/Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
63​
Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng/Thanh Hóa
Đà Nẵng​
64​
Giao dịch viên
Hải Phòng
Quảng Ninh
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
Thái Nguyên
...​
65​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
Dak Lak​
66​
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp - KV Hải Dương
Hải Dương​
67​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Huế/Nghệ An/Đắc Lắc
Nghệ An
Dak Lak
Thừa Thiên- Huế​
68​
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng - Huế
Thừa Thiên- Huế​
69​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
70​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang
Khánh Hòa​
71​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Mỹ Ca - Khánh Hòa
Khánh Hòa​
72​
Chuyên viên/CV chính Kiểm soát tuân thủ Kế toán tài chính và Kho quỹ
Hà Nội​
73​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
74​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
75​
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
76​
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
77​
Giao dịch viên - Khánh Hòa
Khánh Hòa​
78​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang
Khánh Hòa​
79​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
Đà Nẵng​
80​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
81​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Bình Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
82​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Binh Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
83​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang/Bình Định/Huế
Thừa Thiên- Huế
Bình Định
Khánh Hòa​
84​
Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
85​
Chuyên viên Thu hồi nợ - Miền Trung
Nghệ An
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
86​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
Thanh Hóa
Nghệ An
Đà Nẵng​
87​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh​
88​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
89​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
90​
Giao dịch viên - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
91​
Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
92​
Trưởng phòng Giao dịch - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi​
93​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
94​
Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT
Hà Nội​
95​
Chuyên viên Phân tích An ninh thông tin - Khối CNTT
Hà Nội​
96​
Chuyên viên phát triển Mobile - Khối CNTT
Hà Nội​
97​
Chuyên viên vận hành/Nghiệp vụ POS – Đà Nẵng
Đà Nẵng​
98​
Chuyên viên Thu hồi nợ - Đà Nẵng/Nha Trang/Nghệ An
Nghệ An
Khánh Hòa
Đà Nẵng​
99​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
Dak Lak​
100​
Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
Đà Nẵng​
101​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
102​
Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
Nghệ An
Hà Tĩnh​
103​
Trưởng phòng Giao dịch - Mỹ Ca
Khánh Hòa​
104​
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
105​
Trưởng phòng Giao dịch - Nghệ An
Nghệ An​
106​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
Đà Nẵng​
107​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
Nghệ An​
108​
Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
109​
Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
110​
Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
Thanh Hóa​
111​
Chuyên viên Quản trị CNTT - Khối CNTT
Hà Nội​
112​
Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa, Quảng Ngãi
Thanh Hóa
Quảng Ngãi​
113​
Chuyên viên chính Chính sách và kế hoạch kinh doanh - Khối KHCN
Hà Nội​
114​
Chuyên viên kế toán - SeABank AMC
Hồ Chí Minh​
115​
Chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường - Khối CSSP
Hà Nội​
116​
Trưởng phòng Cung ứng - Phòng Cung ứng
Hà Nội​
117​
Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
Hà Nội​
118​
Trưởng Bộ phận kinh doanh ngoại tệ liên Ngân hàng (FX Dealer)
Hà Nội​
119​
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế
Hà Nội​
120​
Chuyên viên Ngân hàng hàng ngày và thị trường đại chúng
Hà Nội​
121​
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Nghệ An
Quảng Ngãi
...​
122​
Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM
Hồ Chí Minh​
Cách thức ứng tuyển: Click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.

Hoặc gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: nhantai@seabank.com.vn tuyendung.mn@seabank.com.vn

Tải Đơn ứng tuyển tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.


SeABank
 
 1. tongbiethanh
  tongbiethanh
  Thanks!
  13 Tháng 3 2017
 2. haidomoi
  haidomoi
  thanks
  13 Tháng 3 2017
 3. trangquynh3892
  13 Tháng 3 2017
 4. linh nguyễn0109
  14 Tháng 3 2017
 5. Canhduongi_391
  16 Tháng 3 2017
 6. lehuyen259
  lehuyen259
  16 Tháng 3 2017
 7. bill1119
  16 Tháng 3 2017
 8. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  Mình nhận dc tin nhắn pv rồi. Bạn nào có kinh nghiệm pv seAbank chỉ mình với

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
  20 Tháng 3 2017
 9. dongthithuydung1990hd
  dongthithuydung1990hd
  anh cocghe266 ơi. có tài liệu hay là có ít thông tin về SeAbank hok ak. anh cho e xin ít thông tin với ạ. e cảm ơn
  21 Tháng 3 2017
 10. View more comments