SeABank - SeABank tuyển dụng 122 vị trí TRÊN TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017 | U&Bank - Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực

SeABank SeABank tuyển dụng 122 vị trí TRÊN TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 3 & 4/2017

Thảo luận trong 'Tin Ngân hàng tuyển dụng trên Toàn quốc' bắt đầu bởi cocghe266, 13/3/17.

 1. cocghe266

  cocghe266
  In a relationship
  CEO

  #1

  [​IMG]

  STT
  Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
  Nơi làm việc
  1​
  Chuyên viên Quản lý chất lượng phần mềm - Khối CNTT
  Hà Nội​
  2​
  Chuyên viên/ Chuyên viên chính Sản phẩm Tài trợ thương mại - Trung tâm Sản phẩm KHDN - Khối Chính sách Sản phẩm
  Hà Nội​
  3​
  Trưởng Bộ phận Giám sát & Kinh doanh KHCN - Khối Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội​
  4​
  Chuyên viên Phân tích tài chính - Phòng Phân tích Tài chính - Khối tài chính
  Hà Nội​
  5​
  Chuyên viên Sản phẩm tiền gửi - TT Sản phẩm Bán lẻ - Khối CSSP
  Hà Nội​
  6​
  Chuyên viên/Chuyên viên chính Sản phẩm thẻ - Khối Chính sách sản phẩm
  Hà Nội​
  7​
  Chuyên viên Tổ chức đào tạo
  Hà Nội​
  8​
  Chuyên viên Dịch vụ khách hàng đại chúng - Phòng Dịch vụ Call Center - Khối KHCN
  Hà Nội​
  9​
  Giao dịch viên - TT Khách hàng cao cấp Miền Bắc
  Hà Nội​
  10​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quan hệ đối tác - Khối Khách hàng Cá nhân
  Hà Nội​
  11​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  12​
  Trưởng phòng Giao dịch - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  13​
  Chuyên viên Thuế và Quản lý TSCĐ/CCDC - Phòng Quản lý chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
  Hà Nội​
  14​
  Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quan hệ định chế tài chính - Khối Nguồn vốn và KDTT
  Hà Nội​
  15​
  Nhân viên Hành chánh Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh​
  16​
  Giao dịch viên - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  17​
  Giao dịch viên - Nha Trang
  Khánh Hòa​
  18​
  Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách (Chuyên viên Tuyển dụng)
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh​
  19​
  Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Trung
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Dak Lak
  Thừa Thiên- Huế
  ...​
  20​
  Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Miền Trung
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Dak Lak
  Thừa Thiên- Huế
  ...​
  21​
  Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân - KV Hà Nội
  Hà Nội​
  22​
  Chuyên viên/Chuyên viên chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội
  Hà Nội​
  23​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Đắc Lắc
  Dak Lak​
  24​
  Giao dịch viên - Quảng Ngãi/Nha Trang/Đà Nẵng
  Hồ Chí Minh​
  25​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi/Nha Trang
  Quảng Ngãi
  Khánh Hòa​
  26​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  27​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  28​
  Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
  Nghệ An
  Hà Tĩnh​
  29​
  Giao dịch viên - Nha Trang
  Khánh Hòa​
  30​
  Giao dịch viên - Nha Trang
  Khánh Hòa​
  31​
  Giao dịch viên - Đắc Lắc
  Dak Lak​
  32​
  Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Phòng Quản lý Chi tiêu nội bộ và thuế - Khối Tài chính
  Hà Nội​
  33​
  Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp
  Hồ Chí Minh​
  34​
  Chuyên viên vận hành ATM&POS – Ban Quản lý ATM& POS
  Hồ Chí Minh​
  35​
  Chuyên viên Thu hồi nợ
  Hồ Chí Minh​
  36​
  Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Kiên Giang​
  37​
  Phó Giám đốc kinh doanh - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Cần Thơ​
  38​
  Chuyên viên Quản lý Khách hàng chiến lược (doanh nghiệp lớn) - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh​
  39​
  Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Bà Rịa - Vũng Tàu​
  40​
  Giao dịch viên - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Đồng Nai
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Cần Thơ
  Tiền Giang
  ...​
  41​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - KV Miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Đồng Nai
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Cần Thơ
  Tiền Giang
  ...​
  42​
  Chuyên viên chính/Chuyên viên Kiểm soát tín dụng khu vực – Khối Kiểm soát - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh​
  43​
  Chuyên viên chính Giám sát và thúc đấy kinh doanh KHCN - Khối KHCN - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh​
  44​
  Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách vận hành - KV miền Nam
  Bình Dương​
  45​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Đồng Nai
  Bà Rịa - Vũng Tàu
  Cần Thơ
  Tiền Giang
  ...​
  46​
  Chuyên viên chính Xử lý nợ
  Hồ Chí Minh​
  47​
  Trưởng phòng Giao dịch - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh
  Bình Dương​
  48​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh​
  49​
  Nhân viên lái xe chi nhánh
  Hồ Chí Minh​
  50​
  Chuyên viên chính Quan hệ đối tác
  Hồ Chí Minh​
  51​
  Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM - KV miền Nam
  Hồ Chí Minh​
  52​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Hà Tĩnh
  Hồ Chí Minh​
  53​
  Giao dịch viên - Nghệ An
  Nghệ An​
  54​
  Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  55​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Khánh Hòa/ Đắc Lắc/ Đà Nẵng
  Dak Lak
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  56​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  57​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
  Nghệ An​
  58​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Đà Nẵng
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  59​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An/Thanh Hóa
  Thanh Hóa
  Nghệ An​
  60​
  Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang/Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  61​
  Giao dịch viên - Nha Trang/Đà Nẵng/Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  62​
  Chuyên viên/CVC Quản lý khách hàng doanh nghiệp -Thanh Hóa/Quảng Ngãi
  Thanh Hóa
  Quảng Ngãi​
  63​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng ưu tiên (VCRO) - Đà Nẵng/Thanh Hóa
  Đà Nẵng​
  64​
  Giao dịch viên
  Hải Phòng
  Quảng Ninh
  Vĩnh Phúc
  Bắc Ninh
  Thái Nguyên
  ...​
  65​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
  Dak Lak​
  66​
  Chuyên viên/ Chuyên viên chính Quản lý khách hàng cá nhân/ Doanh nghiệp - KV Hải Dương
  Hải Dương​
  67​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Huế/Nghệ An/Đắc Lắc
  Nghệ An
  Dak Lak
  Thừa Thiên- Huế​
  68​
  Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng - Huế
  Thừa Thiên- Huế​
  69​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  70​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang
  Khánh Hòa​
  71​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Mỹ Ca - Khánh Hòa
  Khánh Hòa​
  72​
  Chuyên viên/CV chính Kiểm soát tuân thủ Kế toán tài chính và Kho quỹ
  Hà Nội​
  73​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  74​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  75​
  Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  76​
  Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  77​
  Giao dịch viên - Khánh Hòa
  Khánh Hòa​
  78​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang
  Khánh Hòa​
  79​
  Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
  Đà Nẵng​
  80​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Quảng Ngãi
  Thanh Hóa
  Quảng Ngãi​
  81​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Bình Định/Huế
  Thừa Thiên- Huế
  Bình Định
  Khánh Hòa​
  82​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Nha Trang/Binh Định/Huế
  Thừa Thiên- Huế
  Bình Định
  Khánh Hòa​
  83​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nha Trang/Bình Định/Huế
  Thừa Thiên- Huế
  Bình Định
  Khánh Hòa​
  84​
  Giao dịch viên - Đà Nẵng/Nha Trang
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  85​
  Chuyên viên Thu hồi nợ - Miền Trung
  Nghệ An
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  86​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Đà Nẵng​
  87​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Nghệ An/Đà Nẵng
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh​
  88​
  Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  89​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  90​
  Giao dịch viên - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  91​
  Trưởng nhóm Giao dịch viên - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  92​
  Trưởng phòng Giao dịch - Quảng Ngãi
  Quảng Ngãi​
  93​
  Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  94​
  Chuyên viên Hỗ trợ người dùng - Khối CNTT
  Hà Nội​
  95​
  Chuyên viên Phân tích An ninh thông tin - Khối CNTT
  Hà Nội​
  96​
  Chuyên viên phát triển Mobile - Khối CNTT
  Hà Nội​
  97​
  Chuyên viên vận hành/Nghiệp vụ POS – Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  98​
  Chuyên viên Thu hồi nợ - Đà Nẵng/Nha Trang/Nghệ An
  Nghệ An
  Khánh Hòa
  Đà Nẵng​
  99​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đắc Lắc
  Dak Lak​
  100​
  Trưởng Bộ phận Đôn đốc nợ trực tiếp - Miền Trung
  Đà Nẵng​
  101​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  102​
  Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp - Hà Tĩnh/Nghệ An
  Nghệ An
  Hà Tĩnh​
  103​
  Trưởng phòng Giao dịch - Mỹ Ca
  Khánh Hòa​
  104​
  Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Nghệ An
  Nghệ An​
  105​
  Trưởng phòng Giao dịch - Nghệ An
  Nghệ An​
  106​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Đà Nẵng
  Đà Nẵng​
  107​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Nghệ An
  Nghệ An​
  108​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng hoạt động - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  109​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  110​
  Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa
  Thanh Hóa​
  111​
  Chuyên viên Quản trị CNTT - Khối CNTT
  Hà Nội​
  112​
  Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa, Quảng Ngãi
  Thanh Hóa
  Quảng Ngãi​
  113​
  Chuyên viên chính Chính sách và kế hoạch kinh doanh - Khối KHCN
  Hà Nội​
  114​
  Chuyên viên kế toán - SeABank AMC
  Hồ Chí Minh​
  115​
  Chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường - Khối CSSP
  Hà Nội​
  116​
  Trưởng phòng Cung ứng - Phòng Cung ứng
  Hà Nội​
  117​
  Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
  Hà Nội​
  118​
  Trưởng Bộ phận kinh doanh ngoại tệ liên Ngân hàng (FX Dealer)
  Hà Nội​
  119​
  Chuyên viên Thanh toán Quốc tế
  Hà Nội​
  120​
  Chuyên viên Ngân hàng hàng ngày và thị trường đại chúng
  Hà Nội​
  121​
  Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  Hà Nội
  Hồ Chí Minh
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Quảng Ngãi
  ...​
  122​
  Chuyên viên nghiệp vụ ATM - Ban quản lý ATM
  Hồ Chí Minh​
  Cách thức ứng tuyển: Click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.

  Hoặc gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: nhantai@seabank.com.vn tuyendung.mn@seabank.com.vn

  Tải Đơn ứng tuyển tại đây

  Hạn chót nộp hồ sơ: click vào vị trí tương ứng để xem chi tiết.


  SeABank

   
  13/3/17
  1

 2. tongbiethanh

  tongbiethanh
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #2
  Thanks!
   
  13/3/17
 3. haidomoi

  haidomoi
  Single
  Thành viên gắn bó

  #3
  thanks
   
  13/3/17
 4. trangquynh3892

  trangquynh3892
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #4
  thanks
   
  13/3/17
 5. linh nguyễn0109

  linh nguyễn0109
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #5
  thanks
   
  14/3/17
 6. Canhduongi_391

  Canhduongi_391
  Single
  Verified Banker

  #6
  .
   
  16/3/17

 7. lehuyen259

  lehuyen259
  Single
  Verified Banker

  #7
  16/3/17
 8. bill1119

  bill1119
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #8
  <3
   
  16/3/17
 9. dongthithuydung1990hd

  dongthithuydung1990hd
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #9
  Mình nhận dc tin nhắn pv rồi. Bạn nào có kinh nghiệm pv seAbank chỉ mình với

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
   
  20/3/17
 10. dongthithuydung1990hd

  dongthithuydung1990hd
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #10
  anh cocghe266 ơi. có tài liệu hay là có ít thông tin về SeAbank hok ak. anh cho e xin ít thông tin với ạ. e cảm ơn
   
  21/3/17
 11. thuy_bep_141

  thuy_bep_141
  Single
  Verified Banker

  #11
  Bạn phỏng vấn chi nhánh nào vây ạ? Vị trí gì hả bạn? Câu hỏi pv thì tuỳ vào vị trí. Hỏi cũng lâu phết đấy. 15-30 phút mỗi thí sinh. Hội đồng phỏng vấn gồm 2-3 người ở chi nhánh, cùng với một người ở Hội sở, phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến.
   
  21/3/17
  1

 12. dongthithuydung1990hd

  dongthithuydung1990hd
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #12
  Mình chi nhánh hải dương. Vị trí giao dịch viên. Bạn có thể cho mình biết câu hỏi thường những vấn để j hok vậy. Tks

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
   
  21/3/17
  1
 13. thuy_bep_141

  thuy_bep_141
  Single
  Verified Banker

  #13
  Mình vào CV QHKHDN nên không giúp được gì lắm cho bạn về câu hỏi. Nhưng có một số câu cơ bản như:
  - giới thiệu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, công việc trước đây như thế nào
  - Hiểu biết gì về vị trí ứng tuyển (phải làm những gì). GDV thì mình nghĩ sẽ có chỉ tiêu về huy động hoặc thẻ. Thì sẽ hỏi là làm sao để hoàn thành chỉ tiêu (từ nguồn nào).
  - Nếu là con gái thì sẽ hỏi có gia đình chưa, có người yêu chưa? bao giờ có ý định sinh em bé?
  Cơ bản là như vậy. Các bác ấy sẽ dựa vào CV của bạn để hỏi. Nên bạn nghiên cứu kỹ CV nhé. Tránh trường hợp không nhớ hoặc không biết là CV đã viết những gì.
  Hi vọng sẽ giúp được bạn chút ít. hi
   
  21/3/17
  1
 14. dongthithuydung1990hd

  dongthithuydung1990hd
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #14
  Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mai mình đi pv đây. Khoảng bao lâu thì có kết quả bạn nhỉ

  Sent from my SM-N910C using U&Bank Mobile app
   
  21/3/17
  1
 15. hanguyen1

  hanguyen1
  Single
  Thành viên tâm huyết

  #15
  thanks nha :)
   
 16. thuy_bep_141

  thuy_bep_141
  Single
  Verified Banker

  #16
   

Chia sẻ trang này

Share