Review 1 - PV vòng 2 VietinBank - PV tập trung theo khu vực - vị trí GDV

T888

Super Moderator
Bank's User
Review phỏng vấn vòng 2 giao dịch viên chiều nay ở Tp.HCM:

- Giới thiệu bản thân
- Nhiệm vụ của giao dịch viên là gì
- Sự khác nhau giữa kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp (vì mình học kế toán doanh nghiệp nha)
- Tiền gửi ngân hàng đối với ngân hàng là gì, đối với doanh nghiệp là gì?
- Mình trả lời đối với doanh nghiệp là tài sản thì đc hỏi thêm là tài sản gì.
- Huy động vốn 2 tỷ trong 2 tháng thử việc thì làm đc không?
- KH rút tiền rồi đi khỏi NH, sau đó quay lại khiếu nại thì gải quyết như thế nào?
- Biết gì về mạng lưới chi nhánh? Có chấp nhận đi huyện không?

P/s: Bạn mình còn được hỏi thêm là hạch toán tiền thừa tiền thiếu, với cả lợi thế ở tỉnh để cho vay.

Tào Hân - group Ôn thi VietinBank 2017.
 

Featured resources

Featured resources

Top