Reported content: Post in thread 'Reported content: Resource update in 'Đề thi - Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV''

Mai Ngọc Hiếu

Thành viên mới
Post in thread 'Reported content: Resource update in 'Đề thi - Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV'' by Ly Nhai has been reported by Mai Ngọc Hiếu. Reason given:
Cocghe226
Content being reported:
Resource update in 'Đề thi - Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV' by hungviet has been reported by Ly Nhai. Reason given:
cocghe266
Content being reported:
Bộ đề thi tuyển dụng vào Ngân hàng BIDV được biên soạn và tổng hợp dựa trên đề thi thực tế được chia sẻ từ rất nhiều ứng viên khác nhau sau khi họ trải qua vòng thi viết.

Bộ đề thi sẽ giúp bạn tự ôn tập, có định hướng ôn tập tốt hơn khi phòng thi viết chuẩn bị cận kề.

Password xem đề: cocghe266
 
Top