Quy định trách nhiệm của cán bộ tín dụng với món vay

Huongtma

Thành viên mới
Nếu cán bộ tín dụng thẩm định cho vay một món mà không thu hồi được nợ thì sẽ xử lý như thế nào vậy mọi người ?
 

Featured resources

Featured resources

Top