Quản trị rủi ro tín dụng SME

kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
Quản trị rủi ro TD (tiếp theo)

️Đặc điểm của các DN vừa và nhỏ VN:

Tài chính:

1. Doanh thu thấp (dưới 30 tỷ đồng/năm), tăng trưởng nhanh.

2. Vốn chủ sở hữu thấp (dưới 10 tỷ), hệ số đòn bảy cao (trên 3 lần).

3. Dòng tiền luôn âm vì liên tục mở rộng KD (hoặc ko bán được hàng).

4. Thanh khoản kém, chất lượng tài sản kém.

5. Tài sản cố định thấp so với Tổng TS.

Chủ doanh nghiệp và quản lý:

1. Thường là có kinh nghiệp chuyên môn về ngành đang kinh doanh.

2. Kinh nghiệm quản lý DN chưa tốt: quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý chiến lược kém.

3. Công ty gia đình (vợ, chồng, con cái cùng làm trong công ty và giữ các vị trí chủ chốt).

4. Hệ thống quản lý công ty kém (sổ sách ghi chép không đầy đủ, các phòng ban chức năng thiếu, chưa phân tách chức năng quản trị và điều hành).

5. Thường phát triển nóng, năng lực quản trị ko theo kịp.

️Kinh nghiêm cho vay các DN vừa và nhỏ:

1. Tập trung vào thông tin phi tài chính (đặc điểm chủ DN, DN, ngành, địa phương…) hơn là tài chính (BCTC).

2. Yêu cầu bên vay chứng minh những kinh nghiệm phù hợp mà họ có trong lĩnh vực kinh doanh mà họ xin vay vốn.

3. Yêu cầu bên vay cam kết thế chấp cả tài sản cá nhân và tài sản doanh nghiệp.

4. Tập trung quyền quyết định cho vay cuối cùng vào một người (hoặc nhóm) để đảm bảo tính đồng nhất và tính kiểm soát.

5. Buộc các cán bộ tín dụng có trách nhiệm đối với những vấn đề nảy sinh với khoản vay họ mang về.

6. Chú trọng việc tạo ra các khoản vay tốt hơn là việc giám sát.

7. Xếp hạng rủi ro cho các khoản vay mới và đánh giá lại các khoản vay đó định kỳ trong suốt thời hạn khoản vay.

8. Tích cực theo dõi các dấu hiệu báo trước các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai với việc trả nợ của khách hàng.

9. Sớm phát hiện ra các khoản vay quá hạn và tích cực tiến hành các nỗ lực thu nợ.

10. Chú trọng việc giải quyết một món nợ xấu, đồng hành cùng KH và coi việc thanh lý tài sản thế chấp như một giải pháp cuối cùng.

Nguồn: Chị Nga Nguyễn
 Top