Phỏng vấn Samsung Asia Elite

I
Irenele
Bình luận: 1Lượt xem: 2,925

Irenele

Thành viên
Mọi người ơi! Tôi chuẩn bị đi phỏng vấn sơ bộ ở Samsung, có ai có kinh nghiệm gì không? Xin chỉ giúp!!!
Cụ thể là:
1. Samsung thường hỏi những câu gì?
2. Phỏng vấn toàn bộ tiếng Anh/tiếng Việt hay cả 2 thứ tiếng?
:)
 
Top