Phỏng vấn BIDV 2019kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
chi nhánh Thạch Thất.

Câu 1 về tiềm năng bđs nghỉ dưỡng
Câu 2 về rủi ro tín dụng của vay tiêu dùng
Câu 3 về việc khi nc với kh thì cần lắng nghe, và cách bạn lắng nghe như thế nào
Câu 4 tự nhận xét về bản thân

Ngoài ra hội đồng hỏi thêm, và tổng thời gian bị quay vòng vòng là 45p :v
 

Banker Hub

Top