Phí thanh toán liên ngân hàng như thế nào sau nhiều lần giảm liên tiếp?

T888

Super Moderator
Bank's User
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nhiều lần giảm phí dịch vụ thanh toán, giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đối phó với dịch bệnh.

Ngày 31/03, NHNN đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

Theo Thông tư 04 đã điều chỉnh giảm 50% mức phí thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, áp dụng từ ngày 01/04-31/12/2020.

Cụ thể, đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận được giao dịch trước 15h30 trong ngày sẽ chỉ còn 0.005% trên số tiền thanh toán (tối thiểu 1,000 đồng/món và tối đa 25,000 đồng/món). Trong khi đó, mức cũ là 0.01% (tối thiểu 2,000 đồng/món và tối đa 50,000 đồng/món).

Đối với lệnh thanh toán mà thời điểm hệ thống nhận giao dịch trong khoảng thời gian từ 15h30 đến khi ngừng nhận lệnh trong ngày chỉ còn 0.01% trên số tiền thanh toán (tối thiểu 2,000 đồng/món và tối đa 50,000 đồng/món). Mức cũ là 0.02% (tối thiểu 4,000 đồng/món và 100,000 đồng/món).

Trước đó, trong 3 tháng đầu năm 2020, NHNN đã có 2 lần liên tiếp chỉ đạo CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC), các ngân hàng thương mại (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ thanh toán và điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng.

Lần 1, ngày 11/02/2020, NHNN đã chỉ đạo TCTD miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán với các giao dịch thanh toán trực tuyến (online) các dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương; giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ (từ 500,000 VND trở xuống) cho người sử dụng dịch vụ, áp dụng từ ngày 25/02/2020.

Lần 2, ngày 13/03/2020, NHNN đã yêu cầu các TCTD giảm phí dịch vụ lần 2 đối với phí dịch vụ thanh toán cho các món thanh toán có giá trị từ 500,001 đồng - 2 triệu đồng cho khách hàng và giảm giá sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng với khách hàng, áp dụng từ ngày 25/03-31/12/2020.

Sau 02 lần giảm phí trong năm 2020 đã có trên 63% giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua NAPAS được tiếp tục giảm phí trực tiếp cho khách hàng sử dụng dịch vụ với sự tham gia của gần 100% các ngân hàng. Theo đó, tổng số tiền phí mà các ngân hàng giảm cho các khách hàng trong cả 02 lần giảm phí khoảng 560 tỷ đồng.

Không chỉ NHTM giảm phí dịch vụ thanh toán, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cũng 2 lần giảm phí dịch vụ thông tin tín dụng. Lần 1, mức giảm theo bậc thang từ 5% đến 20% tổng mức thu dịch vụ thông tin tín dụng theo từng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thời gian triển khai từ tháng 01/2020 đến hết tháng 04/2020. Lần 2, CIC thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của TCTD từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Bên cạnh các chính sách về miễn, giảm phí, nhiều NHTM còn triển khai các chính sách về giảm lãi suất đối với những khoản vay cũ và cả khoản vay mới, hoãn, giãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hàn Đông
FILI​

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Link báo gốc: Phí thanh toán liên ngân hàng như thế nào sau nhiều lần giảm liên tiếp? | Vietstock
 

Featured resources

Featured resources

Top