Phân tích CAMELS ngân hàng

naheo

Thành viên mới
Hiện tại em đang nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động của NH qua mô hình CAMELS để làm bài tốt nghiệp cuối khóa tuy nhiên em không tìm được tiêu chuẩn định lượng chính xác nào để xếp hạng NH theo từng nhân tố trong mô hình mà chỉ theo quan điểm tương đối.
Có anh chị nào có kinh nghiệm hay hiểu về cách xếp hạng chỉ giúp em với được không ạ?
Em cảm ơn nhiều.
 

Featured resources

Featured resources

Top