PHẢI LÒNG CÔ GÁI NGÂN HÀNG

T888

Super Moderator
Bank's User
20/3/13
9,492
1,256
113
ub.edu.vn


Trót phải lòng em - cô gái ngân hàng.
Anh mở sổ tình yêu không kỳ hạn
Lãi yêu thương đến kỳ em nhập gốc
Số dư thật nhiều, anh chẳng tất toán đâu.

Em thẩm định trái tim anh có đủ?
Thêm tài sản, cam kết quan tâm em
Hạn mức tình yêu anh luôn muốn tăng thêm.
Em xét duyệt dựa vào yêu thương năm trước.

Vốn lưu động ròng anh giữ là hạnh phúc
Kê rút vốn anh hứa chẳng dùng sai
Định giá đến kỳ tình yêu không giảm giá
Dòng đời biến động, ta sẽ cùng vượt qua.

Những đứa trẻ cùng mái nhà cho anh tăng xếp hạng
Hệ số tài sản là 1, em nhớ đừng chia 2
Thông tin tín dụng anh hiện chẳng yêu ai
Dư nợ yêu thương chuyển vào em mãi mãi.
LÊ NAM PHƯƠNG
 
Last edited by a moderator: