Ông Dương Công Minh xin NHNN cấp quota tín dụng cho Sacombank 19%

T888

Super Moderator
Bank's User
#1
Sáng ngày 9.1, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng Sacombank (HoSE: STB) kiến nghị lên Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho Sacombank tăng trưởng tín dụng ở mức 19%.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2019, ông Dương Công Minh đề xuất NHNN chấp thuận mức tăng trưởng tín dụng của Sacombank là 18-20% trong giai đoạn 2018-2020.

"Riêng trong năm 2019, việc NHNN chấp thuận cho Sacombank hỗ trợ quỹ tín dụng nhân dân, Sacombank đề nghị NHNN cho Sacombank tăng trưởng tín dụng ở mức 19%. Điều này sẽ giúp Sacombank củng cố mạng lưới hoạt động sau sát nhập. NHNN xem xét triển khai tái cơ cấu hoạt động để mang lại kết quả kinh doanh tốt nhất".
Đề xuất của ông chủ tịch HĐQT Sacombank được đưa ra trong bối cảnh năm nay NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành theo hướng cấp chỉ tiêu quota tín dụng cho từng ngân hàng thương mại.

Cụ thể, ngày 7.1.2019, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng thông báo 2 thông điệp quan trọng của ngành ngân hàng trong năm 2019. Đó là định hướng tăng trưởng tín dụng ngân hàng 2019 dự kiến là 14%. Thứ hai, năm nay NHNN sẽ tiếp tục thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng để làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, mức chỉ tiêu cho từng ngân hàng cụ thể là bao nhiêu thì NHNN vẫn chưa công bố.

Theo ông Dương Công Minh, trong năm 2018, quá trình xử lý nợ xấu sau sáp nhâp gặp khó khăn do khung pháp lý chưa hoàn thiện.

"Thời gian qua Sacombank tập trung thanh lý, bán tài sản theo quy định, ưu tiên thu hồi nợ gốc, về lãi thì tiếp tục theo dõi để xử lý. Chiến lược phát triển Sacombank năm 2019 là kiện toàn, ổn định và tăng tốc. Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu để đem lại lợi ích cao nhất cho ngân hàng, khách hàng, cổ đông và nhân viên Sacombank", chủ tịch Sacombank cho biết.

Trước đó, Sacombank công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 của ngân hàng dự kiến đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.
Tổng tài sản của Sacombank ước đạt 407.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017, chất lượng tài sản cải thiện với tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 5% so với năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư ước đạt 364.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn ổn định trong suốt năm.

Tín dụng ước đạt 258.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn liền với hiệu quả. Nợ xấu giảm về dưới 3%. Tổng thu nhập ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017, trong đó tăng trưởng thu lãi và dịch vụ cải thiện, nổi bật là thu dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance).


Theo Lan Hương

Lao động
 Top