cocghe266

Administrator
Mô tả công việc:

1. Chuyên viên cao cấp Thẩm định doanh nghiệp
(mã vị trí: TDDN)

- Thẩm định hồ sơ khách hàng, lập báo cáo tái thẩm định trình Trưởng Phòng/Phó Phòng Thẩm định Doanh nghiệp kiểm soát.
- Rà soát, đối chiếu hồ sơ cấp tín dụng theo sản phẩm với các điều kiện theo quy định của Oceanbank đối với khách hàng Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp.
- Báo cáo Trưởng Phòng/Phó Phòng Thẩm định Doanh nghiệp thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để có phương án giải quyết.
- Tham gia họp UBTD&ĐTTC v/v tái thẩm định các khoản cấp tín dụng theo quy định về phân cấp phê duyệt tín dụng của Oceanbank.
- Tư vấn, hỗ trợ theo đề nghị của các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các quy định, quy trình quy chế liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.
- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong hệ thống Oceanbank để thực hiện tốt công việc được giao.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng/Phó Phòng Thẩm định Doanh nghiệp.

2. Chuyên viên cao cấp thẩm định tài sản đảm bảo (mã vị trí: TĐTS)

- Thẩm định tài sản đối với các khoản cấp tín dụng của các đơn vị kinh doanh trình Trưởng Phòng/Phó -Phòng Thẩm định tài sản kiểm soát.
- Quản lý, phân tích rủi ro cơ cấu TSBĐ, đề xuất các quy định, chính sách liên quan đến TSBĐ, các biện pháp quản lý đối với từng loại TSBĐ.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu về giá của từng loại TSBĐ để sử dụng làm tài liệu tham chiếu khi định giá TSBĐ toàn hàng
- Tư vấn, hỗ trợ theo đề nghị của các đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống.
- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong hệ thống Oceanbank để thực hiện tốt công việc được giao.
- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các quy định, quy trình quy chế liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng/Phó Phòng Thẩm định tài sản

Yêu cầu công việc:


Yêu cầu chung đối với 2 vị trí:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Khả năng phân tích, dự đoán, tổng hợp vấn đề.
- Xây dựng tổ chức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
- Phối hợp, phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc theo nhóm.
- Chủ động trong tiến hành công việc.
- Thiết lập mối quan hệ giữa các Phòng/Khối trong hệ thống nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm.

Yêu cầu riêng đối với vị trí Thẩm định doanh nghiệp:

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp

Yêu cầu riêng đối với vị trí Thẩm định tài sản đảm bảo:

- Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có thẻ thẩm định viên về giá của Bộ tài chính hoặc các chứng chỉ định giá khác.
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong công tác định giá tại ngân hàng hoặc công ty thẩm định giá.

Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp 01 bản mềm CV thông tin ứng viên theo mẫu của OceanBank (tải tại đây) vào email hr@oceanbank.vn (không cần nộp kèm các giấy tờ khác)

Tiêu đề emailCV ghi rõ: Địa điểm làm việc - Vị trí - Họ và tên

Ví dụ: HCM - TDDN - NGUYEN VAN A hoặc HN - TĐTS - TRAN THI B

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/09/2014

OceanBank
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,067
Số bình luận
527,546
Tổng số thành viên
349,532
Thành viên mới nhất
aiyouxi1681
Back
Bên trên