SCB NHTMCP Sài Gòn (SCB) tuyển dụng 50 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG (tháng 4 & 5/2017)

  • Bắt đầu Bắt đầu SCB
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

SCB

NH TMCP Sài Gòn
Nhân viên
Super Mod
SCB-2.jpg

Nhân viên Khách hàng Cá nhân Đà Nẵng
CV Phân tích, Tổng hợp và báo cáo - Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Hội sở Hồ Chí Minh
Nhân viên Hỗ trợ kinh doanh - Khu vực Tp. HCM Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Tp. HCM Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Tp. HCM Hồ Chí Minh
Giao dịch viên - Khu vực Tp. HCM Hồ Chí Minh
Nhân viên LễTân - Hội sở Ngân hàng TMCP SCB Hồ Chí Minh
Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Sản phẩm - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Marketing Ngân hàng bán lẻ - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Quản lý kinh doanh - Hội sở Hồ Chí Minh
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Ninh Kiều Cần Thơ
Chuyên viên/nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Miền Tây An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long,
Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng Cá nhân - KV Miền Tây An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long,
Nhân viên Kế toán nội bộ (Cần Thơ, Cần Giuộc, Cà Mau) Cà Mau, Cần Thơ, Long An,
Giám đốc/Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Giang, Trà Vinh,
Trưởng/Phó Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh - CN Cần Giuộc Long An
Chuyên viên Tuyển dụng - Hội sở Hồ Chí Minh
Nhân viên Điện toán - CN Cần Giuộc Long An
Chuyên viên Thiết kế - Phòng Tiếp thị và Truyền thông - Hội sở Hồ Chí Minh
Quản lý cao cấp Thẩm định tín dụng KHCN - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên/Nhân viên Khách hàng Cá nhân - KV Miền Đông Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai,
Chuyên viên Quản lý mạng lưới NHBL- Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên Chính Quản lý mạng lưới NHBL - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên chính Xử lý Nợ - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản (Hội sở) Hồ Chí Minh
Nhân viên Khai thác tài sản - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản (Hội sở) Hồ Chí Minh
Chuyên viên Xử lý nợ - Phòng Xử lý nợ và Khai thác tài sản (Hội sở) Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Khánh Hòa
CHUYÊN VIÊN/NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Nghệ An
GIAO DỊCH VIÊN - TẠI CN ĐẮK LẮK Đắk Lắk
Chuyên viên Tái thẩm định KHDN Lớn - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên Quan hệ lao động - Hội sở Hồ Chí Minh
GIAO DỊCH VIÊN - KHU VỰC HÀ NỘI Hà Nội
NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - KV HÀ NỘI Hà Nội
NHÂN VIÊN/ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KV HÀ NỘI Hà Nội
Phó Giám đốc Kinh doanh Hà Nội, Hải Phòng,
Nhân viên/ Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh - KV Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh,
Chuyên viên Thẩm định KHDN - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên thẩm định Tín dụng KHCN - Phòng Thẩm định và Phê duyệt Hồ Chí Minh
Chuyên viên Định giá Tài sản bảo đảm - Hội sở Hồ Chí Minh
Nhân viên Thanh toán - Phòng Thanh toán (Hội sở) Hồ Chí Minh
Chuyên viên/nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Miền Đông Nam Bộ Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai,
Nhân viên Báo cáo điện tử - Phòng Báo cáo Thống kê (Hội sở) Hồ Chí Minh
Giao dịch viên - Khu vực Tp. HCM Hồ Chí Minh
Chuyên viên Tài chính - Hội sở Hồ Chí Minh
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu (Hội sở) Hồ Chí Minh
Nhân viên Kế toán nội bộ (Hội sở) Hồ Chí Minh
Chuyên viên Kinh doanh Sản phẩm Tài trợ Thương mại (Hội sở) Hồ Chí Minh
Chuyên viên phát triển ứng dụng (Hội sở) Hồ Chí Minh
Chuyên viên vận hành Datawarehouse (Hội sở) Hồ Chí Minh
[TBODY] [TD="align: center"]
STT
[/TD]
[TD="align: center"]
Vị trí (click vào tên vị trí để xem chi tiết)
[/TD]
[TD="align: center"]
Nơi làm việc
[/TD]
[TD="align: center"]
Ngày hết hạn
[/TD] [TD="align: right"]
1​
[/TD]

[TD="align: right"]
05/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
2​
[/TD]

[TD="align: right"]
05/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
3​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
4​
[/TD]

[TD="align: right"]
31/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
5​
[/TD]

[TD="align: right"]
31/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
6​
[/TD]

[TD="align: right"]
31/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
7​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
8​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
9​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
10​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
11​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
12​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
13​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
14​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
15​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
16​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
17​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
18​
[/TD]

[TD="align: right"]
01/05/2017
[/TD] [TD="align: right"]
19​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
20​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
21​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
22​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
23​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
24​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
25​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
26​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
27​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
28​
[/TD]

[TD="align: right"]
27/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
29​
[/TD]

[TD="align: right"]
27/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
30​
[/TD]

[TD="align: right"]
05/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
31​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
32​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
33​
[/TD]

[TD="align: right"]
21/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
34​
[/TD]

[TD="align: right"]
21/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
35​
[/TD]

[TD="align: right"]
21/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
36​
[/TD]

[TD="align: right"]
21/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
37​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
38​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
39​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
40​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
41​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
42​
[/TD]

[TD="align: right"]
30/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
43​
[/TD]

[TD="align: right"]
10/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
44​
[/TD]

[TD="align: right"]
15/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
45​
[/TD]

[TD="align: right"]
10/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
46​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
47​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
48​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
49​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [TD="align: right"]
50​
[/TD]

[TD="align: right"]
20/04/2017
[/TD] [/TBODY]
Cách thức ứng tuyển: click vào tin tuyển dụng vị trí tương ứng để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển theo mẫu tại đây


SCB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,088
Tổng số thành viên
352,156
Thành viên mới nhất
onbetwine
Back
Bên trên