HOT Nghịch lý vẫn có thể xảy ra với banker


kenfntnkg

THAY ĐỔI KHÔNG NGỪNG!
#1
22536


Nghịch lý vẫn có thể xảy ra với banker:

- Học tài chính ngân hàng chưa chắc làm ngân hàng. Và ngược lại, anh thấy nhiều người học trái ngành và vẫn lên làm Sếp


- Học giỏi chưa chắc làm giỏi, và ngược lại. Tuy nhiên, bằng cấp vẫn là ưu tiên với Big4. Bank tư nhẹ nhàng hơn khoản này.

- Làm giỏi chưa chắc lên làm Sếp.. Thật 100%.

- Nhảy nhiều bank chưa chắc đã xấu. Làm mãi 1 bank chưa chắc đã hay.

- Thi mãi có khi không đậu. Có người thi 1 lần là đậu bank luôn.

- Làm bank rất nhiều tiền của khách... nói tiền tỷ, nhưng lãnh lương tiền triệu.
 

Top