Nghị quyết số 104/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2013

niemkhuccuoi

Verified Banker
9/7/13
1,270
584
0
40
TP HCM
Tiếp tục điều chỉnh nguồn tín dụng hướng vào những lĩnh vực ưu tiên


Đây là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong Nghị quyết số 104/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, tại Nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu lạm phát khoảng 7%; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra; tiếp tục điều chỉnh nguồn tín dụng hướng vào những lĩnh vực ưu tiên; tập trung xử lý nợ xấu tại các tổ chức tín dụng; kiểm soát chặt chẽ và giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ và thị trường vàng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2013, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tích cực triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường quản lý và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại; củng cố mở rộng thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 12% trở lên.


 

Attachments

  • Like
Reactions: 2 people