MB Ngân hàng TMCP Quân đội MB Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư An toàn thông tin tại Hội sở [26.06]

T888

Super Moderator
Bank's User
20/3/13
9,479
1,256
113
ub.edu.vn
1589442567819.png

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.
 • Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.
 • Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.
 • Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;
 • Xác định kiến trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;
 • Triển khai và điều phối đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thông tin
 • Giám sát việc đánh giá, kiểm tra an toàn source code
 • Thực hiện giám sát, quản lý hệ thống định danh tập trung
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, ĐTVT, An toàn thông tin., toán tin.
Ưu tiên:​
 • CISSP / CCSP/ (preferred)CEH (preferred)
 • Security +
 • Chứng chỉ Auditor
 • Đã có kinh nghiệm về chức năng liên quan đến an toàn thông tin như sau:
  • Có kinh nghiệm trong việc xác định và lập hồ sơ thiết kế bảo mật hệ thống;
  • Có kinh nghiệm và hiễu rõ các công cụ và phương pháp đánh giá điểm yếu, lỗ hổng an ninh bảo mật;
  • Có kinh nghiệm triển khai, duy trì các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.
 • Có kinh nghiệm và hiểu rõ các nguyên tắc và và phương pháp kiểm soát như:
  • Quản lý truy cập;
  • Quản lý rủi ro;
  • Đánh giá lỗ hổng bảo mật;
  • Bảo mật ứng dụng;
  • Bảo mật Hệ điều hành
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về các hệ thống IAM
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá, kiểm tra an toàn mã nguồn
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về đánh giá an toàn thông tin Database
 • Có kinh nghiệm đánh giá và quản lý rủi ro công nghệ thông tin, rủi ro an toàn thông tin
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777

Các thông tin hữu ích để bạn lựa chọn Ngân hàng này hoặc muốn ôn luyện thi đỗ Ngân hàng:
Nếu bạn muốn cập nhật và tìm kiếm công việc khác một cách tự động hãy cài đặt Ứng dụng U&Bank để theo dõi chủ động các tin tuyển dụng Ngân hàng mới nhất trên Toàn Quốc:
Link Test trình độ qua trắc nghiệm online: