HOT Ngân hàng Nhà nước tuyển Tập trung KV Tây Nam Bộ năm 2020

acidamin
acidamin
Bình luận: 0Lượt xem: 7,417

acidamin

Admin
1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png
 

Attachments

 • 20200601110255686Phụ lục 4. Khung tài liệu ôn tập (1).docx
  19.6 KB · Views: 187
 • 20200601110314686Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển.docx
  13.9 KB · Views: 116
 • 20200601110241664Phụ lục 3. Phiếu bổ sung thông tin thí sinh.xlsx
  11.3 KB · Views: 110
 • 20200601110229863Phụ lục 2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.doc
  62.5 KB · Views: 106
 • 20200601110255686Phụ lục 4. Khung tài liệu ôn tập (1).docx
  19.6 KB · Views: 105
 • 20200601110214546Phụ lục 1. Thông tin địa chỉ nộp hồ sơ Cụm 5 (1).docx
  19 KB · Views: 125
 • 20200601110241664Phụ lục 3. Phiếu bổ sung thông tin thí sinh (1).xlsx
  11.3 KB · Views: 115
 • 20200601110229863Phụ lục 2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (1).doc
  62.5 KB · Views: 115
Top