HOT Ngân hàng Nhà nước tuyển Tập trung KV miền Trung năm 2020

acidamin
acidamin
Bình luận: 0Lượt xem: 5,223

acidamin

Admin
1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png
 

Attachments

 • 20200601104011071Hướng dẫn khai phiếu dự tuyển.docx
  13.9 KB · Views: 196
 • 20200601105208991Phụ lục 1. Thông tin địa chỉ nộp hồ sơ.docx
  18.8 KB · Views: 203
 • 20200601105221209Phụ lục 2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.doc
  62.5 KB · Views: 142
 • 20200601105242310Phụ lục 3. Phiếu bổ sung thông tin thí sinh.xlsx
  11.3 KB · Views: 160
 • 20200601105256368Phụ lục 4. Khung tài liệu ôn tập.docx
  19.6 KB · Views: 165
Top