Ngân hàng MB lên kế hoạch bầu HĐQT mới

T888

Super Moderator
Bank's User
Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MB là 11 người, trong đó có 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên là thành viên chuyên trách/thường trực HĐQT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa thông báo về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Một trong những nội dung quan trọng nhất của đại hội là bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cụ thể, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 11 người, trong đó có 1 thành viên độc lập, tối thiểu 50% số lượng thành viên là thành viên chuyên trách/thường trực HĐQT.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 4 người, trong đó cả 4 người là thành viên chuyên trách.

Các cổ đông, nhóm cổ đông được quyền đề cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 5/9/2018 và Điều lệ của MB.

Trường hợp các cổ đông, nhóm cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên hoặc các ứng viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy đinh, HĐQT MB sẽ đề cử ứng viên bổ sung, thay thế.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền đề cử ứng viên của các cổ đông, nhóm cổ đông đối với nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS là ngày 4/3/2019. Đây cũng là ngày đăng ký cuối cùng/ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thời gian dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên là trong khoảng 20/4/2019 - 29/4/2019.

Hiện HĐQT MB gồm 10 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Lê Hữu Đức, Phó Chủ tịch Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch Lê Công, ông Hà Tiến Dũng, ông Nguyễn Đăng Nghiêm, ông Nguyễn Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Nguyễn Thị Thủy, ông Nguyễn Văn Huệ và ông Nguyễn Chí Thành.

HĐQT hiện tại của ngân hàng MB
Theo thống kê mới nhất từ HoSE, tính đến hết ngày 13/2, MB đã hoàn tất mua vào 12.611.660 cổ phiếu MBB làm cổ phiếu quỹ, trong tổng số 108.022.569 cổ phiếu quỹ đăng ký mua.

Trước đó, nhiều quỹ đầu tư đã liên tục mua vào cổ phiếu MBB.

Ngày 31/1 vừa qua, Vietnam Equity Holding đã chuyển nhượng hơn 3 triệu cổ phiếu MBB cho 3 pháp nhân, bao gồm 1,1 triệu cổ phiếu cho Vietnam Co – Investment Fund, 1,76 triệu cổ phiếu cho Hanoi Investments Hoidings Limited và 150.000 cổ phiếu cho Aquila Spc Ltd. Đây là 3 pháp nhân có liên quan đến quỹ Dragon Capital.

Cũng trong tháng 1, quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã mua vào 2,83 triệu cổ phiếu MBB trong tổng số 3 triệu cổ phiếu đăng ký.

Minh Tâm
Theo VietnamFinance
 
Top