MSB MÓNG CÁI-CN QUẢNG NINH TUYỂN 01 GDVhoangngocha1901

Verified Banker
MSB Móng Cái đang có nhu cầu tuyển dụng 01 Giao dịch viên.
Ứng viên quan tâm vui lòng tải file đính kèm và nộp về địa chỉ: hahn1@msb.com.vn hoặc SMS->O987722138 (giờ hành chính)
Tiêu đề mail và file excel đặt theo cú pháp: Vị trí ứng tuyển_Tên_Địa điểm làm việc
Trân trọng!
 

Attachments

Banker Hub

Top