Mở Thẻ VietCapitalbank Miễn Phí Thường Niên hết thời gian hiệu lực thẻ

hoanglinhbs

Thành viên mới
Hiện mình ở bên Vietcapitalbank, Bên mình mở thẻ miễn phí thường niên suốt thời gian hiệu lực thẻ
Miễn lãi tối đa lên đến 55 ngày
Giảm giá từ 5% đến 50% tại các địa điểm liên kết
Hồ sơ đơn giản: CMND + Chứng từ Chứng minh tài chính / Quyết định/ thẻ ngân hàng khác
 

Featured resources

Featured resources

Top