MB MBBank thông báo tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí tại Hội sở

thutrangftu

Super Moderator
Bank's User
#1
21199

Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội (HO)
------


STT
Công việc
Vị trí
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
Số năm kinh nghiệm
Xem chi tiết
1​
Chuyên viên Phòng Quản lý Nhân sự​
Hội sở​
Hà Nội​
18/05/2019​
2 năm​
2​
Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ​
Hội sở​
Hồ Chí Minh​
21/04/2019​
0 năm​
3​
Giảng viên đào tạo chuyên trách​
Hội sở​
Toàn quốc​
18/05/2019​
2 năm​
4​
Chuyên viên phân tích, quản trị dữ liệu​
Hội sở​
Hà Nội​
26/04/2019​
1 năm​
5​
Chuyên viên khách hàng cá nhân​
Hội sở​
Hà Nội​
02/05/2019​
0 năm​
6​
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp​
Hội sở​
Hà Nội​
02/05/2019​
0 năm​
7​
Chuyên viên đầu tư Chiến lược​
Hội sở​
Hà Nội​
04/05/2019​
1 năm​
8​
Chuyên viên giám sát đầu tư - Phòng QL Công ty thành viên​
Hội sở​
Hà Nội​
04/05/2019​
1 năm​
9​
Chuyên viên rủi ro thị trường​
Hội sở​
Hà Nội​
02/05/2019​
1 năm​
10​
Chuyên viên Xử lý tranh chấp​
Hội sở​
Hà Nội​
01/05/2019​
2 năm​
11​
Chuyên viên tái cấu trúc nợ​
Hội sở​
Hà Nội​
10/05/2019​
0 năm​
12​
Chuyên viên Quản Trị ALM​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
13​
Chuyên viên Chế độ kế toán​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
14​
Chuyên viên Tài Chính​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
15​
Chuyên viên kế toán nội bộ​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
16​
Chuyên viên Kế toán Tổng hợp và báo cáo​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
1 năm​
17​
Chuyên gia Kiến trúc Dữ liệu​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
18​
Chuyên viên Quản trị dữ liệu​
Hội sở​
Hà Nội​
30/04/2019​
0 năm​
 Top