MB MB tuyển dụng nhiều vị trí tại Lâm Đồng và Cà Mau [29.03.2013]

  • Bắt đầu Bắt đầu cocghe266
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

cocghe266

Administrator
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại các chi nhánh mới - Lâm Đồng (LDO) & Cà Mau (CMA), cụ thể như sau:

1. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

[TABLE="class: grid, width: 900, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]TT
[/TD]
[TD="align: center"]VỊ TRÍ
[/TD]
[TD="align: center"]MÔ TẢ CÔNG VIỆC
[/TD]
[TD="align: center"]YÊU CẦU CÔNG VIỆC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD]GĐ Chi nhánh
Mã vị trí: GD CN[/TD]
[TD]- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động, CLDV của CN
- Lập & triển khai các kế hoạch kinh doanh
- Tham gia đào tạo phát triển đội ngũ nhân viên kế cận.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Ít nhất 07 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại địa bàn ứng tuyển, trong đó có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản lý tương đương
- Có mối quan hệ rộng trên địa bàn công tác
- Có khả năng lãnh đạo, điều hành, thuyết trình, giao tiếp, thương lượng và đàm phán
- Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng chịu áp lực công việc
- Có khả năng làm việc tốt bằng Tiếng Anh[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD]Phó GĐ PT. Kinhdoanh
Mã vị trí: PGD KD[/TD]
[TD]- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.
- Tham mưu, hỗ trợ GĐ CN xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh của CN
- Điều hành trực tiếp việc duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng; quản lý lực lực bán hàng
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại địa bàn ứng tuyển, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí quản lý tương đương (Tín dụng/Kế toán/DVKH/QTRR/Tái Thẩm định)
- Kinh nghiệm sâu trong mảng tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp. Am hiểu thị trường và địa bàn, có quan hệ rộng tại địa bàn.
- Có khả năng lãnh đạo, điều hành, thuyết trình, thương lượng và đàm phán.
- Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng chịu áp lực công việc. Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD]Phó GĐ PT. Vận hành
Mã vị trí: PGD VH[/TD]
[TD]- Tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy trình vận hành đảm bảo hỗ trợ tốt cho kế hoạch kinh doanh của CN
- Chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo và quản lý nhân viên về hiệu suất các quy trình vận hành
- Quản lý đội ngũ nhân viên hỗ trợ của toàn bộ CN[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại địa bàn ứng tuyển, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí QL tương đương
- Kinh nghiệm sâu trong mảng vận hành tín dụng/Kế toán/Thẩm định/DVKH. Am hiểu thị trường và địa bàn, có quan hệ rộng tại địa bàn.
- Khả năng lãnh đạo, điều hành, thuyết trình, thương lượng và đàm phán.
- Năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng chịu áp lực công việc.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD]Trưởng phòng QHKH Cá nhân
Mã vị trí: TP CN

Trưởng phòng QHKH Doanh nghiệp
Mã vị trí: TP SME[/TD]
[TD]- Tổ chức, quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm các hoạt động kinh doanh của Phòng KH CN/KH SME đảm bảo theo quy định ngân hàng.
- Duy trì khách hàng hiện tại & phát triển KH mới.
- Kiểm soát rủi ro trong quá trình tác nghiệp cho vay đảm bảo an toàn.
- Tham gia công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng
- Ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại địa bàn ứng tuyển, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí QL tương đương
- Am hiểu thị trường và địa bàn, có quan hệ rộng tại địa bàn.
- Kỹ năng phát triển khách hàng tốt.
- Kỹ năng quản lý, thuyết trình, thương lượng, đàm phán.
- Tiếng Anh giao tiếp, tin học văn phòng thành thạo.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
- Nam: < 40 tuổi - Nữ: < 35 tuổi.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD]Trưởng phòng Hỗ trợ
Mã vị trí: TP HT[/TD]
[TD]- Điều phối các hoạt động hỗ trợ, hành chính, tổng hợp, nhân sự, kế toán nội bộ của CN
- Quản lý các nhân viên hỗ trợ, hành chính, lái xe, kế toán nội bộ.
- Kiểm soát và thanh tra các hoạt động hỗ trợ, hành chính, nhân sự, kế toán nội bộ của CN[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng.
- Ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại địa bàn ứng tuyển, trong đó, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí QL tương đương
- Kinh nghiệm sâu trong mảng hỗ trợ tín dụng
- Hiểu biết quy trình, sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
- Có kỹ năng đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD]Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng
Mã vị trí: TP DVKH[/TD]
[TD]- Điều phối các hoạt động đón tiếp/tiếp nhận/xử lý các yêu cầu của KH diễn ra tại sàn giao dịch
- Quản lý Kiểm soát viên, GDV, Thu ngân, Điều phối viên tại sàn giao dịch
- Kiểm soát và Kiểm tra các hoạt động tác nghiệp với khách hàng tại sàn giao dịch[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng.
- Ít nhất 03 năm làm việc tại địa bàn ứng tuyển, tối thiểu 01 năm đảm nhận vị trí QL tương đương ở mảng DVKH
- Am hiểu thị trường và địa bàn, có quan hệ rộng tại địa bàn
- Kỹ năng quản lý, kỹ năng phát triển khách hàng tốt.
- Tiếng Anh, tin học văn phòng thành thạo.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
- Nam: < 40 tuổi - Nữ: < 35 tuổi.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD]TBP Thẩm định
Mã vị trí: TBP TD[/TD]
[TD]- Thực hiện phân tích tín dụng tại chi nhánh
- Kiến nghị phê duyệt/không phê duyệt đối với hồ sơ vay
- Kiểm soát thanh tra hoạt động tín dụng tại CN[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng.
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trực tiếp tại vị trí Thẩm định, QHKH tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí QL tương đương
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng; có kiến thức quản trị rủi ro tín dụng, hiểu biết sâu về nghiệp vụ Tín dụng
- Có khả năng quản lý, phân tích, tổng hợp và đánh giá.
- Tiếng Anh, Tin học văn phòng thành thạo.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD]Kiểm soát viên
Mã vị trí: KSV[/TD]
[TD]- Kiểm soát trực tiếp hoạt động sàn giao dịch, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu quả.
- Tham gia công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giao dịch viên, Kế toán, CSKH trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm kiểm soát.
- Kiến thức chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thương mại.
- Thành thạo T24, chất lượng dịch vụ.
- Tư duy dịch vụ tốt.
- Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết đinh.
- Khả năng đàm phán.
- Tiếng Anh, tin học văn phòng thành thạo.
- Ngoại hình khá, ưa nhìn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]Giao dịch viên
Mã vị trí: GDV[/TD]
[TD]- Thực hiện giải quyết giao dịch với khách hàng.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán hoặc dịch vụ khách hàng.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán, hiểu biết dịch vụ thanh toán trong ngân hàng.
- Tiếng Anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng, cẩn thận, tỉ mỉ
- Tuổi dưới 25.
- Ngoại hình:
· Ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn
· Chiều cao: ≥ 1m70 đối với Nam, ≥ 1m60 đối với Nữ.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD]CV. Thẩm định
Mã vị trí: TDI[/TD]
[TD]- Thẩm định/ tái thẩm định các khoản vay.
- Quản lý chất lượng tín dụng của khách hàng[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/ Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích tài chính hoặc kinh nghiệm tại Ngân hàng
- Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng và các sản phẩm dịch vụ, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
- Tiếng Anh giao tiếp, tin học văn phòng thành thạo.
- Khả năng ra quyết định độc lập, khách quan, trung thực
- Tuổi dưới 30.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD]CV. Khách hàng Doanh nghiệp
Mã vị trí: SME[/TD]
[TD]- Phát triển, duy trì quan hệ với khách hàng.
- Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/phát triển thị trường.
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, bán hàng, marketing.
- Khả năng tiếp cận, thuyết phục khách hàng.
- Nhanh nhẹn, năng động, hướng ngoại, trung thực
- Tiếng Anh giao tiếp, tin học văn phòng thành thạo.
- Tuổi dưới 30, ngoại hình khá, giao tiếp tốt
- Chiều cao: ≥ 1m68 đối với Nam, ≥ 1m58 đối với Nữ.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]12[/TD]
[TD]CV. Khách hàng Cá nhân
Mã vị trí: KHCN

Tư vấn sàn
Mã vị trí: TVS[/TD]
[TD]- Phát triển, duy trì quan hệ với khách hàng.
- Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng/phát triển thị trường.
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, bán hàng, marketing.
- Khả năng tiếp cận, thuyết phục khách hàng.
- Nhanh nhẹn, năng động, hướng ngoại, trung thực
- Tiếng Anh , tin học văn phòng thành thạo.
- Tuổi dưới 30, ngoại hình khá, giao tiếp tốt
- Chiều cao: ≥ 1m68 đối với Nam, ≥ 1m58 đối với Nữ.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]13[/TD]
[TD]CV. Kế toán
Mã vị trí: KT[/TD]
[TD]- Làm việc với cơ quan thuế tại địa phương;
- Tổng hợp số liệu báo cáo, đối chiếu sổ sách của CN;
- Một phần công việc kế toán không tập trung tại Hội sở.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.
- Có kinh nghiệm làm KT tổng hợp tại các doanh nghiệp hoặc CV hỗ trợ tín dụng/teller tại các ngân hàng khác ít nhất 01 năm.
- Kiến thức kế toán, tài chính, kế toán ngân hàng; các quy định hạch toán theo pháp luật, NHNN, thuế.
- Có khả năng sử dụng con số, tư duy làm việc độc lập.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt là excel.
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Tuổi dưới 35.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]14[/TD]
[TD]CV. Hỗ trợ
Mã vị trí: HTRO[/TD]
[TD]- Thẩm định, định giá tài sản đảm bảo của khách hàng, ký kết hợp đồng thế chấp…
- Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, kiểm tra tính tuân thủ của hồ sơ vay vốn;
- Báo cáo tình hình quan hệ của khách hàng tại Ngân hàng, nợ quá hạn….[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp/ Chuẩn bị tốt nghiệp Đại học chính quy Chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc kế toán, GDV tại ngân hàng.
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng; các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
- Có kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản, tin học văn phòng thành thạo.
- Kỹ năng phân tích, phân loại hồ sơ, kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng T24.
- Chịu được áp lực công việc.
- Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Ưu tiên Nam. Tuổi dưới 30.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]15[/TD]
[TD]CV. Hành chính Tổng hợp
Mã vị trí: HCTH[/TD]
[TD]- Chịu trách nhiệm về các công việc như hành chính lương, thanh toán nhà cung cấp, bảo dưỡng bảo trì trong chi nhánh, nhân sự, lái xe của CN.
- Giám sát hoạt động của hệ thống mạng và phối hợp với nhân viên IT chuyên trách của trung tâm CNTT đặt tại 3 khu vực (HN, HCM, ĐN) và/hoặc bộ phận hỗ trợ IT tại HS khắc phục sự cố mạng tại CN.[/TD]
[TD]- Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành quản trị Hành chính - Nhân sự, Luật…
- Am hiểu công tác Hành chính: Văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu ….
- Am hiểu công tác Nhân sự: Luật lao động, quản trị nhân sự, bảo hiểm ….
- Khả năng quản lý, sắp xếp công việc, chủ động trong công việc.
- Tiếng Anh giao tiếp, tin học văn phòng thành thạo.
- Tuổi dưới 30.
- Ngoại hình khá, giao tiếp tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chắc chắn.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

2. THỜI GIAN, CÁCH THỨC NHẬN HỒ SƠ

Thời gian:trước 17[SUP]h[/SUP]00 ngày 29/03/2013 (Thứ 6)

Cách thức nhận hồ sơ:

- Nhận trực tiếp tại: P. Tuyển dụng, Tầng 12, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội/ Văn phòng KVPN, Lầu 2, 538 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3, Hồ Chí Minh.

- Nhận qua email: Tiêu đề emailtên File gửi hồ sơ dự tuyển (theo mẫu): LDO – Mã vị trí – Họ tên (đối với chi nhánh Lâm Đồng); CMA – Mã vị trí – Họ tên (đối với chi nhánh Cà Mau) (Không dấu)

+ Đối với vị trí Cán bộ quản lý: hr.manager@mbbank.com.vn
+ Đối với vị trí Chuyên viên: hr.contact@mbbank.com.vn

- Nhận qua website tuyển dụng trực tuyến: http://tuyendung.mbbank.com.vn

Tải mẫu thông tin ứng viên tại đây

3. LƯU Ý:

- Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp và download mẫu dự tuyển tại www.mbbank.com.vn
- Hồ sơ không được hoàn lại, chỉ liên hệ với ứng viên phù hợp yêu cầu. Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
- Yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin chính xác, trong trường hợp phát hiện có sự sai lệch trong thông tin ứng viên, MB sẽ hủy bỏ kết quả tuyển dụng. Các ứng viên vui lòng không chỉnh sửa, thay đổi form mẫu của MB.
- Ưu tiên ứng viên có kết quả tốt nghiệp khá/giỏi.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại Ngân hàng ≥ 01 năm không phải tham dự vòng thi viết.
- MB cam kết bảo mật thông tin ứng viên.

HÃY BẮT ĐẦU TẠI MB NGAY HÔM NAY CÙNG NHỮNG CỘNG SỰ TÀI NĂNG

MB
 
mình cũng nộp MB Lâm Đồng nè. có tin j chưa vậy mấy bạn. thấy im ru ko bít có cơ hội hay ko nữa. huxxxxxxx
 
sao minh gui mail bao that bai hoai a. cac ban giup minh voi.

- - - Updated - - -

sao minh gui mail vao hr.contact@mbbank.com.vn bao that bai hoai a. cac ban giup minh voi.
 

Tin tuyển dụng mới nhất

Thống kê MXH

Tổng số chủ đề
34,586
Số bình luận
528,090
Tổng số thành viên
352,220
Thành viên mới nhất
ee88viptop
Back
Bên trên