LVPB LienVietPostBank tuyển dụng 107 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 1 & 2/2017

LienVietPostBank 9 Tháng 1 2017

[​IMG]

STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1​
HO - Khối Văn phòng - Phó Giám đốc Khối phụ trách Truyền thông và Quan hệ báo chí Hà Nội
28/02/2017
2​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Giao dịch viên Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
3​
Đồng Nai - Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Đồng Nai
Đang Tuyển
4​
Giám đốc Phòng giao dịch Long Thành - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
Đang Tuyển
5​
Trà Vinh - Phòng giao dịch Trà Cú, Cầu Kè - Tuyển dụng các vị trí Trà Vinh
Đang Tuyển
6​
Vĩnh Long - Phòng giao dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển dụng các vị trí Vĩnh Long
Đang Tuyển
7​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
8​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
9​
Chuyên viên Xử lý nợ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
10​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
11​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Gia Lai
Kon Tum
Lâm Đồng
...
Đang Tuyển
12​
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Đồng Tháp
Đang Tuyển
13​
HO - Chuyên viên thẩm định TSBĐ tại các ĐVKD Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tây Ninh
Bình Dương
Đang Tuyển
14​
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Trưởng quỹ & Chuyên viên Lâm Đồng
31/01/2017
15​
HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự) Hà Nội
15/02/2017
16​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Tây Ninh
Đang Tuyển
17​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội
15/02/2017
18​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
19​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
20​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
21​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
22​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
23​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
24​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
25​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
26​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
27​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
28​
Khối NHĐT - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
29​
Khối Công nghệ thông tin - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
30​
Bình Phước - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang Tuyển
31​
Cần Thơ - Giao dịch viên PGD Thốt Nốt Cần Thơ
Đang Tuyển
32​
HO- Trung tâm Kinh doanh Ví Việt - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội
31/01/2017
33​
Lai Châu - PGD Tân Uyên - Tuyển dụng các vị trí Lai Châu
15/01/2017
34​
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Hà Nội
15/01/2017
35​
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Phòng Kiểm toán tín dụng Hà Nội
15/01/2017
36​
Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Tổ Quản lý hành chính Kon Tum
15/01/2017
37​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụ Hà Nội
15/01/2017
38​
HO - Tổ trưởng Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hà Giang
Lai Châu
Lạng Sơn
Hà Tĩnh
Phú Yên
...
15/01/2017
39​
Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
40​
Vũng Tàu - Nhân viên Lái xe Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
41​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên ban Triển khai SP Tín dụng Hà Nội
15/02/2017
42​
HO - Khối NHBĐ - Chuyên viên Phát triển mạng lưới và nâng cấp PGDBĐ Hà Nội
15/01/2017
43​
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hải Phòng
15/02/2017
44​
Vĩnh Long - Tuyển dụng Chuyên viên tổ Ví Việt Vĩnh Long
Đang Tuyển
45​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Hà Nội
15/02/2017
46​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Bảo hiểm Hà Nội
15/02/2017
47​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Tây Ninh
Đang Tuyển
48​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Tây Ninh
Đang Tuyển
49​
Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Trà Vinh
Đang Tuyển
50​
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Vĩnh Long
Đang Tuyển
51​
Vĩnh Long - Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ Vĩnh Long
Đang Tuyển
52​
Trà Vinh - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Trà Vinh
Đang Tuyển
53​
HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Nợ Hà Nội
15/02/2017
54​
Bình Phước - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang Tuyển
55​
Sóc Trăng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngã Năm Sóc Trăng
Đang Tuyển
56​
HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên lễ tân Hà Nội
28/02/2017
57​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Đồng Nai
Đang Tuyển
58​
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang
Đang Tuyển
59​
Hậu Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hậu Giang
Đang Tuyển
60​
Bến Tre - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bến Tre
Đang Tuyển
61​
Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Tiền Giang
Đang Tuyển
62​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Hà Nội
28/02/2017
63​
HO - Khối PC&QLRR - Trưởng phòng Pháp chế Hà Nội
28/02/2017
64​
Bến Tre - Giao dịch viên Bến Tre
Đang Tuyển
65​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Bình Phước, Tây Ninh Tây Ninh
Bình Phước
Đang Tuyển
66​
HO - Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại các chi nhánh - tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ Ví Việt Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
Đang Tuyển
67​
HO - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Quản lý doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
68​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Nam, Chuyên viên hỗ trợ Phòng Tái Thẩm định phía Nam Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
69​
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Yên Bái
15/02/2017
70​
Sơn La, Lai Châu, Hưng Yên - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Sơn La
Lai Châu
Hưng Yên
15/02/2017
71​
Sơn La - Phó Giám đốc Chi nhánh Sơn La
28/02/2017
72​
Quảng Trị, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La - Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Sơn La
Quảng Trị
Hưng Yên
Hà Nam
28/02/2017
73​
Khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam - Trưởng Phòng khách hàng Hà Nội
Ninh Bình
Hải Phòng
Quảng Nam
15/02/2017
74​
Khu vực Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
75​
Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội
15/01/2017
76​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
77​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng cá nhân Hà Nội
15/02/2017
78​
HO - Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh tại Lai Châu Lai Châu
28/02/2017
79​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội
28/02/2017
80​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội
28/02/2017
81​
HO - Khối NHĐT - Senior DEV PHP Hà Nội
28/02/2017
82​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Java Hà Nội
28/02/2017
83​
Bình Dương - Chuyên viên thẩm định TSĐB Bình Dương
Đang Tuyển
84​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp và Chuyên viên Giám sát hoạt động Đồng Nai
Đang Tuyển
85​
Đồng Nai - Phó Trưởng phòng Khách hàng Đồng Nai
Đang Tuyển
86​
Bình Phước - Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long - Tuyển dụng các vị trí Bình Phước
Đang Tuyển
87​
Bình Dương - Phòng giao dịch Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An - Tuyển dụng các vị trí Bình Dương
Đang Tuyển
88​
Cà Mau - Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển dụng các vị trí Cà Mau
Đang Tuyển
89​
Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước - Giám đốc Phòng giao dịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Vĩnh Long
Cần Thơ
Trà Vinh
Cà Mau
...
Đang Tuyển
90​
Vũng Tàu - Phòng giao dịch Sao Mai, Bà Rịa, Tân Thành - Tuyển dụng các vị trí Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
91​
Sóc Trăng - Phòng giao dịch Ngã Năm, Trường Khánh, Châu Thành - Tuyển dụng các vị trí Sóc Trăng
Đang Tuyển
92​
Cần Thơ - Phòng giao dịch Phong Điền - Tuyển dụng các vị trí Cần Thơ
Đang Tuyển
93​
Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, - Giám đốc Phòng giao dịch Hải Phòng
Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Ninh Thuận
Vĩnh Phúc
...
15/02/2017
94​
Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Bình
Lào Cai
Cao Bằng
Yên Bái
Phú Thọ
...
15/02/2017
95​
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Phú Thọ
15/02/2017
96​
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Quảng Bình
15/02/2017
97​
Bắc Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Bắc Giang
15/02/2017
98​
Bạc Liêu - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Bạc Liêu
Đang Tuyển
99​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí trong Ban Giám đốc Tây Ninh
Đang Tuyển
100​
Kiên Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Kiên Giang
Đang Tuyển
101​
Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Sóc Trăng
Đang Tuyển
102​
Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Long An
Đang Tuyển
103​
Vũng Tàu - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
104​
Bình Phước - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Phước
Đang Tuyển
105​
Bình Dương - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Dương
Đang Tuyển
106​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
107​
HO-Chuyên viên nghiên cứu phát triển giải pháp thanh toán điện tử Hà Nội
Đang Tuyển
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây


LienVietPostBank
 
 1. thanhdonghvnh
  thanhdonghvnh
  Liên việt suốt ngày đăng tuyển :( đợt hết hạn 31/12 còn chưa thi tuyển
  9 Tháng 1 2017
 2. duyphuongbuh
  duyphuongbuh
  lienviet làm ổn không m.n chưa biết nhìu về bank này lắm lương bổng cũng hk rõ


  Sent from my iPhone using U&Bank Mobile app
  9 Tháng 1 2017
 3. liennbn
  liennbn
  Chả thấy bank nào tuyển dụng ở Nam Định nhỉ?
  12 Tháng 1 2017
 4. ha khoan
  ha khoan
  Cảm ơn.
  12 Tháng 1 2017
 5. momngox_babe
  momngox_babe
  Mình vừa nhận tin pv vị trí hỗ trợ thẩm định giá làm ở hội sở HCM, các Anh/Chị có ai biết lương, phúc lợi và công việc cụ thể của vị trí này ntn ko? Pv vị trí này thì ntn ạ?
  12 Tháng 1 2017
 6. letam0603
  letam0603
  Không biết cách thức phỏng vấn ở Liên Việt như thế nào ? Có bạn nào phỏng vấn rồi cho mình biết với ?
  12 Tháng 1 2017
 7. bichhanhdhkt09b
  bichhanhdhkt09b
  Mình cũng đợi hoài dài cả cổ
  13 Tháng 1 2017
 8. tongbiethanh
  tongbiethanh
  Thanks
  15 Tháng 1 2017