LienVietPostBank LienVietPostBank tuyển dụng 107 vị trí trên TOÀN HỆ THỐNG trong tháng 1 & 2/2017


STT
Chức danh (click vào tên chức danh để xem chi tiết)
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
1​
HO - Khối Văn phòng - Phó Giám đốc Khối phụ trách Truyền thông và Quan hệ báo chí Hà Nội
28/02/2017
2​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Giao dịch viên Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
3​
Đồng Nai - Phó phòng Kế toán Ngân quỹ Đồng Nai
Đang Tuyển
4​
Giám đốc Phòng giao dịch Long Thành - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai
Đang Tuyển
5​
Trà Vinh - Phòng giao dịch Trà Cú, Cầu Kè - Tuyển dụng các vị trí Trà Vinh
Đang Tuyển
6​
Vĩnh Long - Phòng giao dịch Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình - Tuyển dụng các vị trí Vĩnh Long
Đang Tuyển
7​
Khu vực Tp.Hồ Chí Minh - Chuyên viên Hỗ trợ Phát triển Kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
8​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
9​
Chuyên viên Xử lý nợ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
10​
Khu vực Hồ Chí Minh - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp/Cá nhân Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
11​
Hội sở - Chuyên viên Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Gia Lai
Kon Tum
Lâm Đồng
...
Đang Tuyển
12​
Đồng Tháp - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Đồng Tháp
Đang Tuyển
13​
HO - Chuyên viên thẩm định TSBĐ tại các ĐVKD Phú Yên
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tây Ninh
Bình Dương
Đang Tuyển
14​
Lâm Đồng - Tuyển dụng các vị trí Trưởng quỹ & Chuyên viên Lâm Đồng
31/01/2017
15​
HO - Chuyên viên Phòng Đào tạo (Phụ trách CNTT Khối Nhân sự) Hà Nội
15/02/2017
16​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Tây Ninh
Đang Tuyển
17​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hà Nội
15/02/2017
18​
Hà Nội - Phòng giao dịch lớn Đông Anh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
19​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
20​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
21​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Nhà bè - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
22​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
23​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
24​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Trường Chinh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
25​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
26​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Giám sát hoạt động Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
27​
Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch lớn Củ Chi - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
28​
Khối NHĐT - Chuyên viên Kỹ thuật nghiệp vụ Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
29​
Khối Công nghệ thông tin - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
30​
Bình Phước - Trưởng phòng Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang Tuyển
31​
Cần Thơ - Giao dịch viên PGD Thốt Nốt Cần Thơ
Đang Tuyển
32​
HO- Trung tâm Kinh doanh Ví Việt - Chuyên viên Thiết kế Hà Nội
31/01/2017
33​
Lai Châu - PGD Tân Uyên - Tuyển dụng các vị trí Lai Châu
15/01/2017
34​
HO - Khối CNTT - Chuyên viên Phát triển ứng dụng Hà Nội
15/01/2017
35​
HO - Khối Kiểm toán Nội bộ - Chuyên viên Phòng Kiểm toán tín dụng Hà Nội
15/01/2017
36​
Kon Tum - Chuyên viên Khách hàng cá nhân, Chuyên viên Tổ Quản lý hành chính Kon Tum
15/01/2017
37​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Thiết kế Sản phẩm huy động và Dịch vụ Hà Nội
15/01/2017
38​
HO - Tổ trưởng Tổ Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ - Trung tâm HTKD Hà Giang
Lai Châu
Lạng Sơn
Hà Tĩnh
Phú Yên
...
15/01/2017
39​
Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
40​
Vũng Tàu - Nhân viên Lái xe Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
41​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên ban Triển khai SP Tín dụng Hà Nội
15/02/2017
42​
HO - Khối NHBĐ - Chuyên viên Phát triển mạng lưới và nâng cấp PGDBĐ Hà Nội
15/01/2017
43​
Hải Phòng - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên và Giao dịch viên Hải Phòng
15/02/2017
44​
Vĩnh Long - Tuyển dụng Chuyên viên tổ Ví Việt Vĩnh Long
Đang Tuyển
45​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Bắc Hà Nội
15/02/2017
46​
HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Bảo hiểm Hà Nội
15/02/2017
47​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Khách hàng Tây Ninh
Đang Tuyển
48​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí Phòng Kế toán Ngân quỹ Tây Ninh
Đang Tuyển
49​
Trà Vinh - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Trà Vinh
Đang Tuyển
50​
Vĩnh Long - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Vĩnh Long
Đang Tuyển
51​
Vĩnh Long - Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ Vĩnh Long
Đang Tuyển
52​
Trà Vinh - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Trà Vinh
Đang Tuyển
53​
HO - Khối Nguồn vốn - Chuyên Viên Kinh Doanh Chứng Khoán Nợ Hà Nội
15/02/2017
54​
Bình Phước - Tổ trưởng Tổ Giám sát hoạt động Bình Phước
Đang Tuyển
55​
Sóc Trăng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngã Năm Sóc Trăng
Đang Tuyển
56​
HO - Khối Văn Phòng - Nhân viên lễ tân Hà Nội
28/02/2017
57​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Đồng Nai
Đang Tuyển
58​
An Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên An Giang
Đang Tuyển
59​
Hậu Giang - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Hậu Giang
Đang Tuyển
60​
Bến Tre - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bến Tre
Đang Tuyển
61​
Tiền Giang - Chuyên viên Khách hàng cá nhân Tiền Giang
Đang Tuyển
62​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên Viên Ban Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Hà Nội
28/02/2017
63​
HO - Khối PC&QLRR - Trưởng phòng Pháp chế Hà Nội
28/02/2017
64​
Bến Tre - Giao dịch viên Bến Tre
Đang Tuyển
65​
Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Bình Phước, Tây Ninh Tây Ninh
Bình Phước
Đang Tuyển
66​
HO - Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh tại các chi nhánh - tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ Ví Việt Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
Đang Tuyển
67​
HO - Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Quản lý doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
68​
HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái Thẩm định phía Nam, Chuyên viên hỗ trợ Phòng Tái Thẩm định phía Nam Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
69​
Yên Bái - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên, Chuyên viên & Giao dịch viên Yên Bái
15/02/2017
70​
Sơn La, Lai Châu, Hưng Yên - Trưởng/Phó phòng Giám sát hoạt động Sơn La
Lai Châu
Hưng Yên
15/02/2017
71​
Sơn La - Phó Giám đốc Chi nhánh Sơn La
28/02/2017
72​
Quảng Trị, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La - Trưởng/Phó Phòng Kế toán Ngân quỹ Sơn La
Quảng Trị
Hưng Yên
Hà Nam
28/02/2017
73​
Khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam - Trưởng Phòng khách hàng Hà Nội
Ninh Bình
Hải Phòng
Quảng Nam
15/02/2017
74​
Khu vực Hà Nội - Tổ trưởng Phòng Khách hàng Hà Nội
15/02/2017
75​
Khu vực Hà Nội - Giao dịch viên Hà Nội
15/01/2017
76​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Hà Nội
15/02/2017
77​
Khu vực Hà Nội - Chuyên viên khách hàng cá nhân Hà Nội
15/02/2017
78​
HO - Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kinh doanh tại Lai Châu Lai Châu
28/02/2017
79​
HO - Khối Nhân sự - Chuyên viên Ban Tuyển dụng Hà Nội
28/02/2017
80​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Mobile (Android/IOS) Hà Nội
28/02/2017
81​
HO - Khối NHĐT - Senior DEV PHP Hà Nội
28/02/2017
82​
HO - Khối NHĐT - Lập trình viên Java Hà Nội
28/02/2017
83​
Bình Dương - Chuyên viên thẩm định TSĐB Bình Dương
Đang Tuyển
84​
Đồng Nai - Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp và Chuyên viên Giám sát hoạt động Đồng Nai
Đang Tuyển
85​
Đồng Nai - Phó Trưởng phòng Khách hàng Đồng Nai
Đang Tuyển
86​
Bình Phước - Phòng giao dịch Chơn Thành, Bình Long, Phước Long - Tuyển dụng các vị trí Bình Phước
Đang Tuyển
87​
Bình Dương - Phòng giao dịch Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An - Tuyển dụng các vị trí Bình Dương
Đang Tuyển
88​
Cà Mau - Phòng giao dịch Trần Văn Thời, Cái Nước, Thới Bình - Tuyển dụng các vị trí Cà Mau
Đang Tuyển
89​
Cà Mau, Cần Thơ, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, Bình Phước - Giám đốc Phòng giao dịch Bà Rịa - Vũng Tàu
Vĩnh Long
Cần Thơ
Trà Vinh
Cà Mau
...
Đang Tuyển
90​
Vũng Tàu - Phòng giao dịch Sao Mai, Bà Rịa, Tân Thành - Tuyển dụng các vị trí Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
91​
Sóc Trăng - Phòng giao dịch Ngã Năm, Trường Khánh, Châu Thành - Tuyển dụng các vị trí Sóc Trăng
Đang Tuyển
92​
Cần Thơ - Phòng giao dịch Phong Điền - Tuyển dụng các vị trí Cần Thơ
Đang Tuyển
93​
Quảng Nam, Quảng Bình, Ninh Thuận, - Giám đốc Phòng giao dịch Hải Phòng
Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Ninh Thuận
Vĩnh Phúc
...
15/02/2017
94​
Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Bình
Lào Cai
Cao Bằng
Yên Bái
Phú Thọ
...
15/02/2017
95​
Phú Thọ - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Phú Thọ
15/02/2017
96​
Quảng Bình - Tuyển dụng các vị trí Kiểm soát viên/Chuyên viên/Giao dịch viên Quảng Bình
15/02/2017
97​
Bắc Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên & Giao dịch viên Bắc Giang
15/02/2017
98​
Bạc Liêu - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên Bạc Liêu
Đang Tuyển
99​
Chi nhánh Tây Ninh - Tuyển dụng các vị trí trong Ban Giám đốc Tây Ninh
Đang Tuyển
100​
Kiên Giang - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Kiên Giang
Đang Tuyển
101​
Sóc Trăng - Tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên Sóc Trăng
Đang Tuyển
102​
Long An - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Long An
Đang Tuyển
103​
Vũng Tàu - Tuyển dụng các vị trí quản lý và chuyên viên Bà Rịa - Vũng Tàu
Đang Tuyển
104​
Bình Phước - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Phước
Đang Tuyển
105​
Bình Dương - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Bình Dương
Đang Tuyển
106​
Ngân hàng Điện tử - Chuyên viên phát triển kinh doanh, Chuyên viên kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh
Đang Tuyển
107​
HO-Chuyên viên nghiên cứu phát triển giải pháp thanh toán điện tử Hà Nội
Đang Tuyển
[THEAD] [/THEAD]
[TBODY] [/TBODY]
Cách thức ứng tuyển: click vào tên vị trí để xem chi tiết.

Tải Đơn ứng tuyển tại đây


LienVietPostBank
 
Last edited by a moderator:

momngox_babe

Thành viên
Mình vừa nhận tin pv vị trí hỗ trợ thẩm định giá làm ở hội sở HCM, các Anh/Chị có ai biết lương, phúc lợi và công việc cụ thể của vị trí này ntn ko? Pv vị trí này thì ntn ạ?
 

letam0603

Thành viên mới
Không biết cách thức phỏng vấn ở Liên Việt như thế nào ? Có bạn nào phỏng vấn rồi cho mình biết với ?
 

Featured resources

Featured resources

Top