Sacombank Lịch trình tổ chức Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2017

cocghe266

Administrator
#1


Sau thời gian tham gia ứng tuyển các hổ sơ đạt vòng sơ tuyển sẽ được thông báo thông qua website, email và tin nhắn điện thoại. Lịch trình cụ thể như sau:

• Nộp hồ sơ: Từ ngày 20/09/2016 đến 25/10/2016 (một số khu vực đến hết 27/10/2016)
• Thi tuyển, phỏng vấn: Tháng 11/2016
• Công bố kết quả trúng tuyển: Tháng 12/2016
• Đào tạo tập trung: Tháng 01/2017
• Học việc thực tế tại Chi nhánh: Từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017

Ứng tuyển trực tuyến tại trang sau: Việc làm tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín


Sacombank
 Top